KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-235 ze dne 26.05.2016
 

Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, progrese nálezu


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Kazuistika:

Na bližší údaje odkazuji na kazuistiku ONK-221.
NO: U 60letého muže byl zjištěn neuroendokrinní nádor rekta, který byl následně odoperován. Na CT i metastáza presakrálně, postižení pánevních uzlin a mnohočetné postižení jater. Nasazena terapie Sandostatinem LAR 30 mg i.m.

Nemocný byl odeslán za 7 měsíců k vyšetření Octreoscanem (obr. 1)


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Zjišťujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioindikátoru v játrech, dále ložisko v pánvi presakrálně a v suprakondylární části levé kosti stehenní. Závěr: Nález svědčí pro mnohočetná metastatická ložiska neuroendokrinního nádoru v popsaných lokalizacích. 

Pokračováno v terapii Sandostatinem LAR 30 mg i.m. – celkově 23 aplikací.

Za 16 měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření byl pacient odeslán ke kontrolnímu vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha, pánve a hrudníku za 4 hod. (obr. 2 - 4), a 24 hod. (obr. 5 - 11) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 

 


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v bederní páteři, vpravo dole zaměřeno na ložisko presakrálně.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v bederní páteři, vpravo dole zaměřeno na ložisko presakrálně. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v játrech.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v játrech. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v obou lopatkách.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v obou lopatkách. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko v hrudní páteři.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko v hrudní páteři. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v hrudní páteři.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v hrudní páteři. / 
Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé lopatce.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v pravé lopatce. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v levé lopatce.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v levé lopatce. / 
Popis: kromě mnohočetných patologických ložisek radioaktivity v obou jaterních lalocích a presakrálně v měkkých tkáních pozorujeme nově drobná ložiska patologicky zvýšené depozice ve skeletu (drobné okrsky v obou lopatkách, v hrudní a bederní páteři, v pravém SIS, proximální části levé kosti stehenní), dále fyziologicky ve slezině, ledvinách a močovém měchýři.
Závěr: Nález svědčí pro přítomnost vícečetných patologických ložisek zvýšené denzity somatostatinových receptorů v játrech, v měkkých tkáních presakrálně a ve skeletu.
Ve srovnání s předchozím vyš. před 16 měsíci je patrná další progrese nálezu v jaterním parenchymu, dále nová ložiska ve skeletu.

Závěr:
U 62letého muže jsme opakovaným scintigrafickým vyšetřením prokázali progresi metastáz neuroendokrinního nádoru rekta v játrech a ve skeletu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz  

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software