KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-236 ze dne 26.05.2016
 

Neuroendokrinní nádor thymu s plicními a uzlinovými metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: U 57leté ženy byl zjištěn neuroendokrinní nádor thymu s v.s. generalizací do plic a uzlin mediastina.
CT plic: nález dvou drobných ložisek plic vpravo laterobazálně velikosti 7 mm a v horním laloku 8x9 mm. Dále v mediastinu objemná masa vyplňující horní a střední mediastinum, sahající do pravého plicního hilu cca 80x50x35 mm. Známky komprese lobární větve AP vpravo pro horní lalok, paraaortální uzlina do 25 mm.
USG krku: patologická lymfadenopatie distální krční oblasti a zejména podklíčkové oblasti oboustranně.
TNM klasifikace TxN1M1 – v.s. plíce.
Histologické vyšetření: velkobuněčný neuroendokrinní tumor v.s. primárně thymický, vysoká mitotická aktivita, Ki67 neuvedeno.. 

Pacientka byla odeslána onkologem ke scintigrafickému vyšetření – k zhodnocení rozsahu postižení a určení přítomnosti somatostatinových receptorů. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a krku za 4 hod. (obr. 1-2) a 24 hod. (obr. 3-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v plicích a mediastinu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v plicích a mediastinu.
Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v mediastinu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Vpravo nahoře a dole zaměřeno na ložiska v mediastinu. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v pravé axile.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v pravé axile. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny na krku vlevo.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny na krku vlevo. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v levém plicním hilu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v levém plicním hilu. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v levé axile.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření hrudníku a krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální, vpravo koronární. Zaměřeno na uzliny v levé axile. / 
Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v plicích, v mediastinu a taktéž oboustranně pod klíčky, vlevo na krku, v axilách. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou plicích, v mediastinu, oboustranně pod klíčky, vlevo na krku a v obou axilách. Nález svědčí pro přítomnost ložisek tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde o metastázy neuroendokrinního tumoru thymu v plicích, mediastinu, uzlinách, v obou axilách, na krku vlevo.
Závěr:
U 57leté ženy jsme scintigrafickým vyšetřením prokázali generalizaci neuroendokrinního nádoru thymu v plicích, mediastinu, uzlinách krku a axil.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software