KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-242 ze dne 19.12.2016
 

Neuroendokrinní tumor střeva s metastázou v lymfatické uzlině
na paži


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

55letá žena. 
NO: 
U pacientky s karcinoidovým syndromem byla exstirpována lymfatická uzlina na pravé paži. Histologicky byla verifikována metastáza neuroendokrinního nádoru s vysokou mitotickou aktivitou, Ki67 100 %, chromogranin A 2+, synaptophysin 3+, NSE 3+. 

Nemocná byla onkologem odeslána ke scintigrafickému vyšetření - staging k verifikaci primárního nádoru.

Scintigrafie Octreoscanem:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 a 24 hod. (obr. 1, 2, 3) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na aktivní ložisko v pravém mesogastriu promítající se do střeva.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na aktivní ložisko v pravém mesogastriu promítající se do střeva. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na aktivní ložisko v pravém mesogastriu promítající se do střeva.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na aktivní ložisko v pravém mesogastriu promítající se do střeva. / Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Porovnání vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Porovnání vyšetření 5 a 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. / Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, ve střevech. Dále je za 5 i 24 hod. patrné i patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu, promítající se do střeva. 
Závěr: patologické ložisko se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém mesogastriu, promítající se do střeva. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci, jedná se tedy nejspíše o primární tumor. 

Závěr:

U 55leté nemocné s histologicky verifikovanou metastázou neuroendokrinního nádoru s vysokou mitotickou aktivitou v lymfatické uzlině na pravé paži byl scintigraficky prokázán primární nádor ve střevě, promítající se do pravého mesogastria. 
 
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software