KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-243 ze dne 19.12.2016
 

Generalizovaný neuroendokrinní tumor jejuna a ilea 


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

55letý muž.
NO: U pacienta byl nově diagnostikován neuroendokrinní tumor oblasti přechodu jejuna a ilea. Inoperabilní nález s generalizací do paraaortálních lymfatických uzlin. Provedena operační revize s paliativní resekcí stenotické části kličky. Histologicky: neuroendokrinní tumor NET G2, Ki67 4-6 %, fokálně lymfangioinvaze a para/perineur. propagace. TNM: pT2 cN1 cM1 – retroperitoneum. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4, 24 a 48 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4, 24 a za 48 hodin (obr. 1-9).Obr.1: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry a vpravo dole na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry a vpravo dole na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě.
Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry a vpravo dole na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry a vpravo dole na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry.
Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s dvojí modulací obrazů. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s dvojí modulací obrazů. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém hypogastriu ve střevě.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 48 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Popis: 
Mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v pravém hypogastriu ve střevě, v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry, v epigastriu vpravo v blízkosti střední čáry. 

Závěr:
U nemocného s metastazujícím inoperabilním neuroendokrinním tumorem přechodu jejuna a ilea s paliativní resekcí stenotické střevní kličky prokazujeme scintigraficky mnohočetné metastázy tohoto tumoru v popsaných částech břicha.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software