KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-245 ze dne 02.01.2017
 

Metastazující neuroendokrinní tumor tenkého střeva


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
73letý muž.
NO: U nemocného byl před 24 roky prokázán neuroendokrinní tumor tenkého střeva (resekce tenkého střeva pro intramurální TU, histologicky karcinoid). Před dvěma měsíci pak byla provedena resekce jater pro metastázu neuroendokrinního nádoru (resectio hepatis S5-6 lobi dextri) – primárním zdrojem mohl být tumor tenkého střeva. 
Pacient byl odeslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření před rozhodnutím o dalším postupu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod.(obr. 1-4).


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na dvě ložiska – jedno v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě, druhé ložisko se promítá do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?). Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na dvě ložiska – jedno v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě,
druhé ložisko se promítá do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?).
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na dvě ložiska – jedno v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě, druhé ložisko se promítá do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?). Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na dvě ložiska – jedno v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě,
druhé ložisko se promítá do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?).
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 

Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko promítající se do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?).  Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko promítající se do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?).
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /

Za 4 a 24 hod. jsou patrná dvě patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše: jedno se promítá do pravého mesogastria v blízkosti střední čáry nejspíše se nacházející ve střevě, další ložisko se promítá do epigastria, je v hloubce vpravo paraaortálně (v pankreatu? v uzlině?).
Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v břiše v popsané lokalizaci. Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. Může se také jednat o primární nádor (jedno z ložisek) a jeho metastázu.

Závěr:
U 73letého muže jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali dvě metastázy, příp. jednu metastázu a primární neuroendokrinní nádor. Bylo naplánováno CT břicha a kolonoskopie k lokalizaci dvou ložisek popsaných na scintigramech. Podle nálezu pak bude zvážena operabilita. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software