KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-246 ze dne 02.01.2017
 

Generalizovaný neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými metastázami v játrech a uzlinách


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
54letá žena.
NO: U pacientky prokázán neuroendokrinní nádor těla a kaudy pankreatu s mnohočetným metastatickým postižením obou jaterních laloků, suspektním ložiskovým procesem levé nadledviny a retroperitoneální lymfadenopatií. 
Nemocná byla odeslána onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření před rozhodnutím o následné paliativní chemoterapii nebo terapii somatostatinovými analogy.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha, krku a hrudníku kombinovanou s CT za 5 a 24 hod. (obr. 1-6).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s dvojí modulací obrazu. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci s dvojí modulací obrazu.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na dvě ložiska v mediastinu – uzlinu ve střední části a v dorzální části mediastina. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na dvě ložiska v mediastinu – uzlinu ve střední části a v dorzální části mediastina.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na uzlinu v retroperitoneu vlevo paraaortálně a na výrazné ložisko v pankreatu. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na uzlinu v retroperitoneu vlevo paraaortálně a na výrazné ložisko v pankreatu.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 

Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na metastázu ve ventrální a další ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na metastázu ve ventrální a další ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na metastázu v uzlině vlevo infraklavikulárně a na uzlinovou metastázu v zadním mediastinu ve střední čáře paraaortálně. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Zaměřeno na metastázu v uzlině vlevo infraklavikulárně a na uzlinovou metastázu v zadním mediastinu ve střední čáře paraaortálně.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Za 5 a 24 hod. jsou patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v mediastinálních uzlinách (v horním mediastinu vlevo infraklavikulárně, dále nízko v zadním mediastinu paraaortálně), v uzlinách retroperitoneálních paraaortálně, v obou jaterních lalocích, velké výrazné ložisko v pankreatu. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mediastinálních uzlinách v horním mediastinu vlevo infraklavikulárně, nízko v zadním mediastinu paraaortálně, v uzlinách retroperitoneálních paraaortálně, v obou jaterních lalocích, velké výrazné ložisko v pankreatu. Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru a zřejmě primární nádor v pankreatu.

Závěr:
U 54leté ženy jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné jaterní a uzlinové metastázy a zřejmě primární neuroendokrinní nádor pankreatu.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software