KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-247 ze dne 09.02.2017
 

Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách, stav po operaci primárního nádoru


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
Bližší údaje – kazuistika ONK-231
U 69leté ženy byla peroperačně zjištěna jaterní metastáza. Histologicky se jednalo o metastázu karcinoidu. Dále byla prokázána nádorová infiltrace terminálního ilea a céka v délce cca 12 cm s četnými metastázami v břišních uzlinách. 

Nemocná byla chirurgem odeslána ke scintigrafickému vyšetření.
Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1, 2, 3, 4).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu. /

Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 

Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /

 

Prokázali jsme dvě splývající patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu promítající se do střev. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde zřejmě o primární tumor, karcinoid.

Za deset dní po provedené scintigrafii pokus o kolonoskopii k vyloučení dalších ložisek karcinoidu v tračníku. Během tohoto zákroku však prohloubení poruchy pasáže, ileus, nutná akutní revize dutiny břišní, výkon z vitální indikace.

Peroperačně zjištěna tumorozní masa zaujímající oblast Bauhinské chlopně, výrazná lymfadenopatie přitahující se do radixu mesenteria. Na tenkých kličkách střevních a mesenteriu ojedinělá drobná bělavá ložiska do 5-7 mm charakteru meta. Proveden operační zákrok - paliativní pravostranná hemikolektomie.
Histologické vyšetření: primární tumor: cékum délky 8 cm, šíře 1,5 cm, ve vzdálenosti 4,5 cm od aborální resekční plochy je přítomno přisedlé polypovité ložisko velikosti 0,5x0,2x0,3 cm. Neuroendokrinní tumor dobře diferencovaný G1 pT2 pN1 M1 (játra).
Lymf. uzliny: počet vyšetřených mízních uzlin/počet metastáz: 10/ 1. Dále ve vzorcích satelity nádorové tkáně v přilehlém tukovém vazivu. Tumor neuroendokrinní G1 metastáza. 

Pacientka byla onkologem odeslána k opakovanému scintigrafickému vyšetření ke zjištění, zda je ještě přítomem zbytkový tumor a podle výsledku vyšetření bude rozhodnuto o eventuálním nasazení celkové onkologické terapie.
Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 5) a za 24 hod. (obr. 6), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 5) a za 24 hodin (obr. 6)
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na pravé mesogastrium.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na pravé mesogastrium. / 
Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na dolní část pravého jaterního laloku (vpravo nahoře) a na pravé mesogastrium (vpravo dole).

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na dolní část pravého jaterního laloku (vpravo nahoře) a na pravé mesogastrium (vpravo dole). / 

Pozorujeme pouze fyziologickou depozici radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. 
Závěr: neprokazujeme žádná patologická ložiska svědčící pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. Po provedené operaci tedy již neprokazujeme patologické ložisko v pravém mesogastriu promítající se do střev patrné při předchozím scintigrafickém vyšetření před padesáti dny.

Závěr:
Po provedeném operačním zákroku již scintigraficky neprokazujeme ani zbytkovou nádorovou tkáň, která byla předoperačně přítomna ve střevech v pravém mesogastriu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software