KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-249 ze dne 09.02.2017
 

Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, mírná progrese při kontrolním scintigrafickém vyšetření Octreoscanem


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity K podrobným údajům odkazuji na kazuistiku ONK-222.

Kazuistika:
NO: 65letý pacient s nádorovou duplicitou – histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem hlasivky (zevní radioterapie) a zjištěným metastatickým karcinoidem s postižením jater a pankreatu a s nejasným primárním nádorem (ověřeno biopticky – biopsie pod CT kontrolou ze dvou jaterních ložisek).

Před 15 měsíci odeslán onkologem k vyšetření Octreoscanem k posouzení rozsahu onemocnění. Na základě výsledku tohoto vyšetření bylo rozhodnuto o léčbě Sandostatinem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 1-3) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Popis - závěr: čtyři ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém a levém jaterním laloku, další ložisko v břiše v pravém mesogastriu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci - pro přítomnost metastáz neuroendokrinního nádoru.

Za 15 měsíců byl nemocný odeslán onkoložkou ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření. V tomto mezidobí je léčen Sandostatinem. Dochází k elevaci hladiny chromograninu A v séru a kyseliny vanilmandlové v moči. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 4-17) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 10: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vlevo za 4 hod., vpravo za 24 hod.

/ Obr. č. 10: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vlevo za 4 hod., vpravo za 24 hod. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 14: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 15: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 16: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 17: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.
Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 

 


Popis: Pozorujeme několik ložisek patologické akumulace radiofarmaka v játrech, diferencovat lze: rozsáhlé kontrastní ložisko v S2, centrálně fotopenické v S8-4, dvě ložiska v S6, ložisko v S8/7, dvě ložiska v S5, 2-3 susp. ložiska subkapsulárně dorzálně v oblasti pravého laloku. Další ložisko je patrno v oblasti pravého mesogastria při střevní kličce. Závěr: ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů svědčící pro metastázy neuroendokrinního tumoru v játrech, ložisko v pravém mesogastriu. Od vyšetření před 15 měsíci se nález jeví na scintigramech v mírné progresi.

Závěr:

U 65letého muže jsme pomocí vyšetření Octreoscanem po předchozím průkazu mnohočetných jaterních metastáz a ložiska v pravém mesogastriu (zřejmě primární neuroendokrinní nádor ve střevě) prokázali při opakovaném vyšetření za 15 měsíců mírnou progresi.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software