KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-251 ze dne 21.03.2017
 

Generalizovaný karcinoid rekta s metastázami v játrech, presakrálně a v žebru, progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Bližší údaje – kazuistika ONK-230.
66letý muž.

NO: U pacienta byl opakovanou biopsií a následným histologickým vyšetřením odhalen dobře diferencovaný karcinoid rekta. Poté podstoupil amputaci rekta. Zjištěna jaterní metastáza. První scintigrafické vyšetření Octreoscanem bylo s negativním výsledkem. 
Při kontrolním vyšetření Octreoscanem za 19 měsících po prvním scintigrafickém vyšetření jsme prokázali vícečetná patologická ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v oblasti jater (nejméně pět ložisek v pravém a dvě ložiska v levém jaterním laloku), presakrálně vpravo v úrovni S1, ve 4. žebru vlevo dorzálně (obr. 1-3)


Obr.1: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené presakrálně vpravo. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené presakrálně vpravo. Řez transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /
Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 28 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 28 hod. po aplikaci OctreoScanu.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené ve 4. žebru vlevo dorzálně. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 28 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené ve 4. žebru vlevo dorzálně. Řez transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 28 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 

 

Pacient byl za dalších 11 měsíců po tomto druhém vyšetření znovu odeslán onkoložkou ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny a za 24 hodin (obr. 4-7)
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na protáhlé ložisko uložené presakrálně. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na protáhlé ložisko uložené presakrálně. Řez transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v dorzální části 4. žebra vlevo a vpravo dole na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v dorzální části 4. žebra vlevo a vpravo dole
na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené ve 4. žebru vlevo dorzálně. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko uložené ve 4. žebru vlevo dorzálně. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko uložené v laterální části pravého jaterního laloku. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko uložené v laterální části pravého jaterního laloku. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Řezy transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Popis: 
Mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v obou jaterních lalocích, v dorzální části 4. žebra vlevo. Zvýšená depozice radiofarmaka v distální části tlustého střeva (nejspíše v sigmoideu) je také nálezem patologickým. Nález svědčí pro mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru. Ve srovnání s předchozím scintigrafickým vyšetřením došlo k progresi v játrech – ložisek je více, jsou větší, s vyšší aktivitou. Také ložisko ve 4. žebru vlevo je o něco větší. 

Závěr:
U pacienta třetím scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokazujeme progresi metastáz neuroendokrinního nádoru rekta.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software