KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-252 ze dne 21.03.2017
 

Žaludeční karcinoid s metastázami, progrese nálezu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová,
MUDr. Martin Havel

Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava - Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: Na bližší údaje odkazujeme na kazuistiku ONK-192.
Nyní 57letý muž byl u nás vyšetřen před 3,5 roky s dg stav po totální gastrektomii pro vícečetný nález karcinoidu s negativním nálezem ve vyšetřených břišních uzlinách. Byla provedena scintigrafie Octreoscanem (2/2012).

Scintigrafie Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical): 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /
Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně.

/ Obr. č. 2: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT,
vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše těsně vpravo od střední čáry ventrálně. / Zjistili jsme uzlinovou nebo střevní metastázu karcinoidu.

12/2014 CT břicha: ložisko paraaortálně vpravo

8/2015 USG břicha: ložisko paraaortálně vpravo (odpovídá nálezu na scintigrafii)

11/2015 CT břicha (obr. 3): paraaortálně nečetné drobné lymfatické uzliny do 12 mm, několik i v mesenteriu. V mesenteriu paket uzlin v pravém mesogastriu v úrovni pupku, velikost větší uzliny 27x24x40 mm, po laterálním obvodu ještě minimálně dvě uzliny, větší má rozměr 15 mm, zde je lehká progrese.
Obr. č. 3: CT břicha.

/ Obr. č. 3: CT břicha. / 


11/2015 Scintigrafie Octreoscanem:

Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 4) a za 24 hod. (obr. 5, 6) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu, vpravo dole zaměřeno na drobné ložisko v pravém mesogastriu laterálněji, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu,
vpravo dole zaměřeno na drobné ložisko v pravém mesogastriu laterálněji, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. /

Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, vpravo dole CT – vždy zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu laterálně ve vzestupném tračníku- nejedná se o patologický nález, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, vpravo dole CT – vždy zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu laterálně ve vzestupném tračníku- nejedná se o patologický nález, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. / 
Obr. č. 6: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT,
vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v břiše v pravém mesogastriu. / 
Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, lehce v tlustém střevě. Dále je za 4 i 24 hod. patrné patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu, tomu odpovídá jasně patrné ložisko na CT. Dále v pravém mesogastriu laterálněji je drobné ložisko nízké akumulace radioindikátoru.
Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Ve srovnání s vyšetřením z února 2012 je nález nový, tehdy popisované ložisko bylo těsně vpravo u střední čáry v oblasti umbilikální.

Závěr:

U 57letého muže se zjištěným karcinoidem žaludku, jenž byl kompletně odstraněn, prokazujeme dvě patologická ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravém mesogastriu – jedno větší mediálnější, druhé drobné laterálně. Ve srovnání s vyšetřením v únoru 2012 je nález nový, tehdy popisované ložisko bylo těsně vpravo u střední čáry v oblasti umbilikální.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, gabriela.havlova@fno.czmartin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software