KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-253 ze dne 21.06.2017
 

Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami, další progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje – kazuistiky ONK-221 a ONK-235.
NO: U 60letého muže byl zjištěn neuroendokrinní nádor rekta, který byl následně odoperován. 
Nemocný byl odeslán za 7 měsíců k vyšetření Octreoscanem (obr. 1-3).Obr. č 1: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 1: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vlevo levá stehenní kost, vpravo dolní části břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v distální části  levé stehenní kosti, vpravo zaměřeno na ložisko aktivity podmíněné kontaminací.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vlevo levá stehenní kost, vpravo dolní části břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v distální části levé stehenní kosti, vpravo zaměřeno na ložisko aktivity podmíněné kontaminací. / Prokázali jsme mnohočetná metastatická ložiska neuroendokrinního nádoru v játrech, v pánvi presakrálně a v suprakondylární části levé kosti stehenní. 

Za 16 měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření byl pacient odeslán ke kontrolnímu vyšetření Octreoscanem (obr. 4).
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko v hrudní páteři.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko v hrudní páteři. / 
Popis: kromě mnohočetných patologických ložisek radioaktivity v obou jaterních lalocích a presakrálně v měkkých tkáních pozorujeme nově drobná ložiska patologicky zvýšené depozice ve skeletu (drobné okrsky v obou lopatkách, v hrudní a bederní páteři, v pravém SIS, proximální části levé kosti stehenní), dále fyziologicky ve slezině, ledvinách a močovém měchýři.
Závěr: Nález svědčí pro přítomnost vícečetných patologických ložisek zvýšené denzity somatostatinových receptorů v játrech, v měkkých tkáních presakrálně a ve skeletu.
Ve srovnání s předchozím vyš. před 16 měsíci je patrná další progrese nálezu v jaterním parenchymu, dále nová ložiska ve skeletu.

Pacient léčen sandostatinem, Roferonem a Bondronátem

Za dalších 8 měsíců po druhém vyšetření byl nemocný odeslán onkoložkou ke kontrolnímu (již třetímu) scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem 

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha, pánve, distální části hrudníku a proximální části stehen za 4 hod. a 24 hod. (obr. 5-10) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v dorzokraniální části pravého jaterního laloku a vpravo dole na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v dorzokraniální části pravého jaterního laloku a vpravo dole na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli. / 
Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti a vpravo dole na ložisko v bederním obratli. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti a vpravo dole na ložisko v bederním obratli.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti. / 
Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. / 
Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé stehenní kosti.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé stehenní kosti. / Nález svědčí pro mnohočetná metastatická ložiska neuroendokrinního nádoru v játrech, hrudní a bederní páteři, proximální části stehenních kostí, ramen, lopatkách – opětná progrese v játrech a ve skeletu.

Závěr:

V současné době 63letý muž má scintigraficky potvrzenu další progresi mnohočetných metastáz neuroendokrinního tumoru rekta v játrech a ve skeletu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software