KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-260 ze dne 20.12.2017
 

Neuroendokrinní tumor s mnohočetnými jaterními metastázami bez zjištění primárního nádoru


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 58letý pacient.
Dg metastatické postižení jater při neznámém primárním tumoru - biopsie jater.
Histol. vyš.: neuroendokrinní tumor-pozit. C 56 a chromogranin A. Vzhledem k nepřítomnosti mitóz a nízké proliferační aktivitě jde o NET G1-M82403.Ki 67 méně než 1%. Nicméně v játrech nebyl karcinoid popsán. Může tedy jít o metastázu karcinoidu, popř. prorůstání karcinoidu z extrahepatálních žlučových cest.
USG břicha: meta proces jater, cholecystolithiaza, nepřehledný pankreas, meteorismus.
CT břicha: mnohočetná hypovaskulární ložiska jater - nejspíše meta z GIT (v pr. laloku v S7 ložisko 86 mm, ložisko v S4b prům. 42 mm, ložisko v S5 prům. 67 mm, S6 prům. 11 cm, v S8 prům. 70 mm)
CT plic: bez ložiskových změn.
Gastroskopie: floridní bulbitida s erozemi, portální hypertenzní gastropatie.
Koloskopie: malý stopkatý polypek rektosigmatu, polypektomie kličkou, bez organických změn tračníku.

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4,5 a 24 hod. (obr. 1-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 
Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4,5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4,5 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Dvojí modulace obrazu.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně šest ložisek, všechna v pravém laloku). Největší léze jsou nejspíše centrálně nekrotické. Extrahepatálně bez průkazu jiných ložisek se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. 


Závěr:
U 58letého muže jsme pomocí vyšetření Octreoscanem potvrdili mnohočetné jaterní metastázy neuroendokrinního tumoru. Primární nádor jsme neprokázali. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software