KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-262 ze dne 5.3.2018
 

Metastatický neuroendokrinní nádor


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: 69letý pacient s nově diagnostikovaným neuroendokrinním nádorem NET G2 Ki 67: 15 % s možnou primární lokalizací v mesenteriu, příp. v pankreatu, GIT, s karcinoidovým syndromem, se čtyřmi stolicemi denně. Dle CT patologická expanze v mesenteriu, jaterní metastázy, lymfadenopatie mesenteria, retroperitonea, dolního mediastina, ascites. Stav po biopsii z paketu lymfatických uzlin v oblasti radixu mesenteria. 

Odeslán onkologem k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů před zahájením terapie s analogy Sandostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s částí pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 1-7) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v hrudníku prevertebrálně vlevo, vpravo dole zaměřeno na ložisko v hrudníku prevertebrálně ve střední čáře./ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru

/Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v hrudním obratli, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravé pažní kosti./ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru

/Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v hrudním obratli, vpravo dole zaměřeno na ložisko v horním mediastinu vlevo./ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru

/Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v dolním mediastinu prevertebrálně vlevo./ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v mesogastriu ve střední čáře./ Obr. č. 6: Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT.

/ Obr. č. 6: Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravé části sterna. / Obr. č. 7: Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT.

/ Obr. č. 7: Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v dolním mediastinu prevertebrálně ve střední čáře. / 


Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v kostech (proximální část pravé pažní kosti, lebka vpravo frontálně v blízkosti orbity, hrudní páteř, sternum), v uzlinách (mediastinum ventrálně a dorzálně prevertebrálně, v břiše), pravděpodobně i v plicích a játrech.
Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. 


Závěr:
U 69letého muže jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali mnohočetné kostní, uzlinové a zřejmě i plicní a jaterní metastázy neuroendokrinního nádoru. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software