KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-266 ze dne 24.07.2018
 

Recidiva Grawitzova tumoru akumulující oxidronát


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika
NO: 66letý muž s nádorovou duplicitou. Karcinom močového měchýře, T1N0M0, G3, stp. TUR resekce tumoru moč. měchýře, poté adjuvantní CHT Mitomycin C (2016). Karcinom levé ledviny, stp. nefrektomii vlevo (2007) pro Grawitz tu, T2N0M0. V roce 2013 nález lokoregionální recidivy v lůžku po nefrektomii, poté operační revize, splenektomie, parcialní redukční výkon, exstirpace recidivy tumoru nebyla možná, zbytek ponechán in situ. V roce 2016 zjištěna další ložiska - v oblasti močového měchýře (25x30 mm), antra žaludku, 11. žebra (osteolytické ložisko s měkkotkáňovou složkou 50x40 mm palpačně bolestivé). Poté proběhla paliativní analgetická radioterapie 11. žebra bez komplikací. 

V rámci restagingu k vyloučení nových dalších metastáz byl pacient onkologem odeslán ke scintigrafii skeletu. 
Celotělové scintigramy (obr. 1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia Intevo firmy Siemens. 
Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) bederní a distální části hrudní páteře, části pánve, břicha kombinovanou s CT (obr. 1-2). Samostatně provedené snímky plnohodnotného CT jsou patrné z obr. 4-8.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v 11. žebru vlevo. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na ložisko v 11. žebru vlevo. Řezy transverzální, sagitální a koronální. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na nádorovou recidivu v lůžku po levostranné nefrektomii. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo fúze obrazů SPECT a CT - zaměřeno na nádorovou recidivu v lůžku po levostranné nefrektomii. Řezy transverzální, sagitální a koronální.Popis nálezu:
Závěr: ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v dorzální části 11. žebra vlevo, v bederní páteři, mediálním kondylu levé tibie, pravém ATC zřejmě při degenerativních a příp. zánětlivých změnách. Ložisko v 11. žebru je velmi suspektní z kostní metastázy. Malé, málo akumulující mimokostní ložisko v břiše vlevo dorzálně, promítající se za dorzální část 11. žebra vlevo zřejmě odpovídá popisované recidivě v lůžku po nefrektomii.Obr. č. 3: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální.

/ Obr. č. 3: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální. / Obr. č. 4: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální.

/ Obr. č. 4: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální. / Obr. č. 5: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální.

/ Obr. č. 5: Nádorová recidiva v lůžku po levostranné nefrektomii. Řez transverzální. / Obr. č. 6: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální.

/ Obr. č. 6: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální. / Obr. č. 7: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální.

/ Obr. č. 7: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální. / Obr. č. 8: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální.

/ Obr. č. 8: Metastáza v 11. žebru vlevo. Řez transverzální. / 


Závěr
U 66letého muže s nádorovou duplicitou došlo k akumulaci oxidronátu v recidivě Grawitzova tumoru v lůžku ledviny po levostranné nefrektomii. Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software