KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-270 ze dne 19.10.2018
 

Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s prorůstáním do okolí


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
NO: 64letý muž s nově diagnostikovaným neuroendokrinním tumorem tenkého střeva, s inoperabilním nálezem s mnohočetným nádorovým postižením tenkého střeva a postižením radixu mesenteria. Provedena operační revize s paliativní resekcí stenotické části střevní kličky. 

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem. Důvodem indikace vyšetření je stanovení rozsahu onemocnění a stanovení přítomnosti somatostatinových receptorů před zahájením onkologické terapie k volbě léčebné strategie. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-2) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v mesogastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v mesogastriu vpravo od střední čáry. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v mesogastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v mesogastriu vpravo od střední čáry. / Závěr: patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mesogastriu vpravo od střední čáry. Nález svědčí pro primární nádor nebo metastázu neuroendokrinního tumoru. 

Závěr:


U 64letého pacienta s inoperabilním neuroendokrinním nádorem tenkého střeva s prorůstáním do okolí a s paliativní resekcí stenotické střevní kličky jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali solitární patologické ložisko v mesogastriu vpravo od střevní kličky. 
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software