KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-274 ze dne 21.01.2019
 

Neuroendokrinní tumor céka, metastázy v játrech, na peritoneu a bránici


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 69letá žena před několika lety (v roce 2009) prodělala operační zákrok – ileocekální resekci pro karcinoid céka, později revizi pro ileózní stav při těžkých adhezích, s jejich lýzou. 

01/2017 USG břicha: Játra a slezina nezvětšené, jaterní parenchym difuzně zvýšené echogenity. V S6 jsou tři nehomogenní, lehce hypoechogenní ložiska průměru 20 a 11 mm. Žlučové cesty nerozšířené, žlučník norm. tvaru a velikosti, tekuté, homogenní náplně. Pankreas nezvětšen, ostře ohraničen, bez strukturál.změn. Ledviny obvyklého tvaru, velikosti a uložení, ložisk. změny v parenchymu ani známky městnání v dutém systému neprokázány. Moč. měchýř málo naplněn, v norm. poloze.Volná tekutina v dutině břišní neprokázána. Závěr: hypoechogenní ložiska v jaterním parenchymu v S6 – v. s. metastáza. Dopor.doplnit CT vyš. břicha.

02/2017: CT břicha a pánve s kontrastem: Baze plic v zobrazeném rozsahu bez ložiskových změn, bez fluidothoraxu. Játra nezvětšena, v S1 jater hypodenzní nesytící se ložisko vel. 40x38 mm, dále naznačeny dvě hypodenzity v S7 vel. 14 mm a v S7/6 vel. 10 mm. Žlučové cesty nerozšířené, žlučník bez lithiasy. Slezina bez ložiskových změn, přiměřené denzity, pankreas nezvětšen, ostře konturován, ledviny normálně utvářené, bez známek městnání. Retroperitoneální a pánevní LU nezvětšené. Mesenteriální LU četnější, nepřesahují 10 mm, degener. změny zobrazeného osového skeletu. Závěr: patol. ložiska jater v S2, S6/7 - v. s. metastázy.

03/2017 operační zákrok: Laparoscopia diagnostica, excisio ad histol., sonografia peroperativa. V dutině břišní srůsty po předchozích operacích. V levém laloku jaterním na povrchu S3 ložisko 10 mm , dále v S2 léze 40 mm v průměru. Vpravo jedno ložisko S6-7 velikosti 10 mm a pomocí USG ložisko v S7 intraparenchymatosně. Na bránici oboustranně drobná ložiska suspektní z karcinomatosy. Pomocí elektrokoagulace excise dvou ložisek z peritonea k vyšetření na zmrzlo – peroperační histologie potvrzuje přítomnost neuroendokrinního nádoru (později upřesněno NET gr. 2). Vzhledem k nálezu generalizace od resekčního výkonu upuštěno. 

Odeslána onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity sanostatinových receptorů. Zvažována terapie analogy somatostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku. Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku. Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku bez zvýšené akumulace radiofarmaka, dle ldCT ložisko hypodenzní.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku bez zvýšené akumulace radiofarmaka, dle ldCT ložisko hypodenzní. / 
Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku. Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediální části levého jaterního laloku.
Na ldCT na toto ložisko navazuje výrazné hypodenzní ložisko. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. /
Závěr: jen chabá akumulace značeného pentetreotidu v okolí hypodenzního ložiska v levém jaterním laloku – v. s. metastáza neuroendokrinního nádoru (s centrální nekrózou?). V ostatních lokalizacích bez známek zvýšené denzity somatostatinových receptorů.

Onkologické vyš. 06/17: S ohledem na slabou akumulaci dle octreoscanu z 06/2017 se rozhodujeme preferovat t. č. lokální léčbu SBRT (paliativní dávka vzhledem k blízkosti meta k žaludku). Přijata k implantaci Au zrn do meta jater v S1 před paliativní SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy). 

Závěr:

U 69leté pacientky s dříve prokázaným a operačně odstraněným neuroendokrinním tumorem céka byly prokázány vícečetné metastázy v játrech, na bránici a peritoneu. Pomocí Octreoscanu se zobrazila pouze jedna jaterní metastáza s chabou akumulací radioindikátoru.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz , gabriela.havlova@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software