KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-275 ze dne 21.01.2019
 

Neuroendokrinní tumor terminálního ilea


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 65letý muž, u něhož byla před čtyřmi roky provedena resekce ilea, byl zjištěn neuroendokrinní nádor terminálního ilea pT3 pN2, z odstraněných 32 lymfatických uzlin byly metastázou postiženy čtyři.
Nyní dochází k hubnutí, průjmům, elevaci hladiny chromograninu A a neuron specifické enolázy v séru. 

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů před případným zahájením terapie analogy Sandostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1-4) po i. v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření za 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Po celotělové scintigrafii následovalo umytí inguinálních oblastí a stehen a poté na SPECT/CT vymizení ložiska kontaminace. Vpravo zaměřeno na inguinální oblasti, vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo dole CT.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Po celotělové scintigrafii následovalo umytí inguinálních oblastí a stehen a poté na SPECT/CT vymizení ložiska kontaminace.
Vpravo zaměřeno na inguinální oblasti, vpravo nahoře fúze SPECT/CT, vpravo dole CT. / 
Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a části pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vpravo uprostřed SPECT, vpravo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. /
Závěr: patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů těsně vpravo od střední čáry v oblasti mesenteria v úrovni obratle L3. Nález nejspíše souvisí s metastatickým postižením NET. 

Závěr:

U 65letého pacienta jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali metastázu neuroendokrinního nádoru terminálního ilea vpravo od střední čáry v oblasti mesenteria v úrovni L3. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software