KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-282 ze dne 05.02.2019
 

Neuroendokrinní nádor terminálního ilea s generalizací do jater


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: 60letá žena 
Pacientka s generalizovaným neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea, stav po pravostranné hemikolektomii před pěti roky. Již peroperačně zjištěny mnohočetné jaterní metastázyr, od počátku dosud léčba Somatulinem.

Nyní CT plic a břicha: nadklíčkové, axillární, mediastinální a hilové uzliny nezvětšené.
Plíce rozvinuté, vzdušné, plicní kresba se jeví pravidelná, bez ložiskových či infiltrativních změn. Mediastinální struktury přiměřeně konfigurace, srdce nezvětšeno, bránice hladká, fluidothorax není patrný. Játra celkově lehce mohutnější, v obou lalocích přetrvávají v arteriální fázi výrazně se sytící ložiska meta charakteru, která jsou proti kontrole před pěti měsíci opět mírně zvětšena, v dlouhých osách jsou největší ložiska větší o 4-5 mm, malá ložiska se jeví vcelku stacionární, přetrvává podíl nekrotické přestavby. Stp CHCE, žlučové cesty nedilatované, pankreas a slezina bpn. Levá ledvina v obvyklé poloze, pravostranná uložena kaudálněji, bez známek městnání či ložiskových změn, retroperitoneum volné, uzliny nezvětšené. Stp hemikolektomii bez známek lokální recidivy. Močový měchýř rozvinut, hladkých stěn, ilické a pánevní uzliny bpn. ZÁVĚR: Oproti vyš. před 5 měsíci další mírná progrese velkých meta ložisek s centrální nekrotickou přestavbou v jaterním parenchymu, menší ložiska se jeví stacionární.

Odeslána ke scintigrafickému vyšetření: důvodem je progrese podle zvýšené hladiny chromograninu a nálezu na CT.
 
Scintigrafie Octreoscanem:
 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s pánví za 4 a 24 hod. (obr. 1-8) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou
ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrální části pravého jaterního laloku.Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokaudální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku. / 
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko  v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko  v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrální části pravého laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrální části pravého laloku.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko s nekrózou  ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Zaměřeno na ložisko s nekrózou ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. / Popis vyšetření:

Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (nejméně tři v pravém a dvě v levém laloku). Největší ložisko ve ventrokraniální části pravého laloku velikosti 55x68x75 mm je s centrálním defektem a málo zřetelným korelátem na ldCT. Další ložisko je v hloubce ventrokaudální části pravého laloku, velikosti 33x36x39 mm s velkým defektem v depozici radioindikátoru v dorzomediální části ložiska. Toto ložisko má jasný, ostře ohraničený hypodenzní korelát na ldCT. Dvě málo kontrastní ložiska jsou v kaudální části pravého a levého laloku. Kontrastní ložisko se nachází v mediokraniální části levého laloku. Mimojaterní ložiska zvýšené depozice radiofarmaka nejsou patrná. Nález svědčí pro jaterní metastázy neuroendokrinního nádoru. V části metastáz patrné výrazné nekrózy. 

Závěr:

U 60leté ženy prokazujeme mnohočetné jaterní metastázy (v části s výraznými nekrózami) neuroendokrinního nádoru terminálního ilea.Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software