KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-283 ze dne 16.04.2019
 

Neuroendokrinní tumor v gastrointestinálním traktu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
Kazuistika:
U 71letého muže bylo pomocí CT zjištěno kulovité ložisko velikosti 35x20 mm v mezenteriu v úrovni pupku a zvýšená hladina chromograninu v séru 1020 ng/ml. 

Pacient byl praktickou lékařkou odeslán ke scintigrafii k vyloučení dalších ložisek.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 185 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-6).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu. / 
Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku. /Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v mezenteriu v blízkosti pupku. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na málo aktivní ložisko v duodenu. / 


Prokázali jsme přítomnost dvou patologických ložisek – jednoho kulovitého v oblasti mezenteria velikosti 32x32x33 mm, dále vyšší depozici radioaktivity při distálním průběhu duodena ventrálně (zde na ldCT při střevní kličce susp. ložisko velikosti 16x11 mm). 

Závěr:
Na základě předchozího CT, vysoké hladiny chromograninu A a především scintigrafického vyšetření uzavíráme jako neuroendokrinní nádor gastrointestinálního traktu. V plánu je chirurgický výkon.     
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software