KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-284 ze dne 16.04.2019
 

Neuroendokrinní nádor ilea s metastázami v játrech a pankreatu 


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 72letý muž s neuroendokrinním nádorem ilea s nasazenou léčbou somatulinem. Nyní nárůst nádorových markerů a profuzní průjmy.

Na CT zjištěny jaterní metastázy.

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s částí pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-9) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hlavě pankreatu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v hlavě pankreatu. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 


Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech (objemné nehomogenní ložisko levého laloku cca 10x9 cm centrálně fotopenické, dále tři hypodenzní ložiska v pravém laloku v S4, S7 a S8) a v hlavě pankreatu (bez jednoznačného korelátu na ldCT).

Závěr:

U 72letého pacienta s neuroendokrinním nádorem ilea jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali mnohočetná patologická ložiska v játrech a jedno ložisko v hlavě pankreatu.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software