KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-285 ze dne 16.04.2019
 

Neuroendokrinní tumor kaudy pankreatu s četnými metastázami ve skeletu a játrech


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
 
NO: 55letý muž s inoperabilním neuroendokrinním tumorem kaudy pankreatu s jaterními metastázami. Verifikace z jaterní metastázy (vícečetná objemná ložiska) G2 (10-15 % mitóz). Vstupně bez karcinoidového syndromu, sérová hladina chromograninu A 1361 ng/ml a neuron specifické enolázy 60,7 ng/ml. 
Po léčbě ETO a CBDA pokles nádorových markerů během dvou léčebných cyklů. Následně již elevace a progrese onemocnění. Podány čtyři cykly. FDE chemoterapie II. linie léčby šest cyklů s pozvolným poklesem hodnot chromograninu A, prospíváním, přibíráním na hmotnosti, zachována chuť k jídlu. 
Léčba Afinitorem, ukončeno pro progresi v játrech i skeletu. Následně paliativní léčba IV. linie – opětovně CBDCA a ETO. 

Odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem. Důvodem indikace vyšetření je při potvrzení octreotidových receptorů možnost rozšíření léčebných možností. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku a břicha s částí pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-12) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo zaměřeno na ložisko v levém sternoklavikulárním skloubení. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v proximální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levostranném žebru.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levostranném žebru. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v obratli. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé stehenní kosti.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé stehenní kosti. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska v levé části pánve.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložiska v levé části pánve. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé části pánve.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé části pánve. / 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v kostech (obratle, pánev, sternum, žebra, stehenní kosti), játrech – generalizace neuroendokrinního nádoru.

Závěr:
U 55letého pacienta s inoperabilním neuroendokrinním nádorem pankreatu jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali mnohočetná patologická ložiska ve skeletu a játrech. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software