KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-310 ze dne 30.07.2020
 

Neuroendokrinní tumor pankreatu s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: 
52letá žena - podrobné údaje viz kazuistika ONK-297
Nemocná s neuroendokrinním tumorem pankreatu s plicní a jaterními metastázami, stavem po subtotální resekci pankreatu 09/2014 a odstranění několika jaterních metastáz 03/2017. Provedena explorativní laparotomie 01/2018 s inoperabilním nálezem mnohočetných drobných jaterních metastáz velikosti 3-15 mm.

Pacientka byla opakovaně vyšetřena pomocí Octreoscanu 09/2015, 10/2016 a 06/2017 – všechna vyšetření byla negativní.

Znovu byla onkoložkou odeslána 03/2018 ke scintigrafickému vyšetření k průkazu somatostatinových receptorů před možným nasazením terapie analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem (obr. 1)


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /


Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v levém plicním křídle. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy neuroendokrinního tumoru v levé plíci. V játrech bez průkazu patologických ložisek. 

10/2018 bylo provedeno vyšetřeno PET/CT se závěrem: zvětšení a zvýraznění ložisek v játrech.

11/2018, tedy za 8 měsíců po předchozím vyšetřeni pacientka byla onkoložkou opětovně odeslána ke scintigrafickému vyšetření k průkazu somatostatinových receptorů před možným nasazením terapie analogy somatostatinu (která ještě nasazena nebyla).

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 2-11).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Obr.3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci, dvojí modulace obrazu 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravého jaterního laloku. / Závěr: šest patologických ložisek se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém jaterním laloku. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy neuroendokrinního tumoru v játrech. Dříve patrná dvě ložiska v levé plíci již nejsou patrná, naopak jsou nově akumulující ložiska v játrech. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software