KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-313 ze dne 30.07.2020
 

Neuroendokrinní tumor ledviny s metastázami v lymfatických uzlinách, progrese v játrech, skeletu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje v kazuistikách ONK-272 a ONK-294. Nyní 70letá žena s neuroendokrinním nádorem pravé ledviny a metastázami v lymfatických uzlinách.
Před dvěma roky byla pacientka odeslána onkologem ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení rozsahu postižení.

Scintigrafie Octreoscanem (obr. 1):

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /


Pozorujeme tři patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše a to v lymfatické uzlině paraaortálně vpravo ve výši L2/L3, v uzlině paraaortálně vlevo ve výši L3/L4, v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Jedná se o metastázy v lymfatických uzlinách. 

Za rok po prvním vyšetření byla nemocná odeslána znovu a to ke zhodnocení efektu terapie sandostatinem, který byl nasazen.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 2-4).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v uzlině paravertebrálně vpravo ve výši Th12/L1. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 


Pozorujeme dvě patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše, paravertebrálně vpravo a paraaortálně vpravo. Jedná se o metastázy v lymfatických uzlinách.

Za další necelý rok bylo provedeno další vyšetření ke zhodnocení současného nálezu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 a 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 5-13).Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v laterální části pravého jaterního laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko paraaortálně vpravo v uzlině v úrovni L2/L3. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v 6. žebru vlevo dorzálně. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v 6. žebru vlevo dorzálně. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v obratli Th6. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 12: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v obratli Th6. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na uzlinu supraklavikulárně vlevo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 13: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na uzlinu supraklavikulárně vlevo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Pozorujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v játrech (tři objemná a jedno drobnější v pravém laloku, jedno ložisko v levém laloku, kde jsou na ldCT hypodenzní ložiska – játra výrazně nehomogenní s vícečetnými hypodenzitami, některé z nich bez zvýšené akumulace radioindikátoru), v uzlině v břiše paraaortálně vpravo a supraklavikulárně vlevo, ve skeletu – v obratli T6, 6. žebru vlevo, susp. v kosti kyčelní vpravo. 

Závěr:
U 70leté ženy jsme třetím scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru v játrech, uzlinách, kostech. Ve srovnání s předchozími vyšetřeními došlo k výrazné progresi.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , gabriela.havlova@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software