KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-314 ze dne 14.12.2020
 

Neuroendokrinní tumor mezi pankreatem a duodenem, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 73letá žena s neuroendokrinním nádorem mezi pankreatem a duodenem – blíže kazuistika ONK - 295.


Před rokem byla odeslána gastroenteroložkou k vyšetření Octreoscanem k potvrzení nádorového ložiska s přítomností somatostatinových receptorů. 

Scintigrafie Octreoscanem před rokem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr. č. 1: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 1: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. /Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů při hlavě pankreatu a duodenu. Nález zřejmě svědčí pro primární neuroendokrinní tumory. 

Byla nasazena terapie somatulinem. Za rok byla onkoložkou znovu odeslána ke kontrolnímu vyšetření k vyloučení progrese. Je zvýšená hladina chromograninu A v séru. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 2-5) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4  hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4  hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. / Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů při hlavě pankreatu a duodenu. Nález ve srovnání s prvním vyšetřením před rokem beze změn. 

Závěr: 
U 73leté ženy je druhé kontrolní scintigrafické vyšetření beze změny - potvrzujeme dvě ložiska neuroendokrinního nádoru mezi pankreatem a duodenem.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software