KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-316 ze dne 14.12.2020
 

Neuroendokrinní tumor levé plíce s četnými metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

U nyní 72letého muže byla před čtyřmi roky provedena levostranná horní plicní lobektomie a bronchoplastika odstupu horního bronchu pro pozitivní resekční linii, pT2a pN2 pM0. Histologicky typický karcinoid, KI 67 méně než 1 %. 2 ?F/10 HPF.
Před dvěma roky zjištěna generalizace do skeletu dle CT a scintigrafie skeletu (na jiném pracovišti).
Nyní dle CT lokální recidiva v oblasti levého plicního hilu a progrese ve skeletu. 

Pacient byl onkologem doporučen ke scintigrafickému vyšetření před nasazením léčby somatostatinovými analogy. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krku, hrudníku, břicha, pánve, stehenních kostí kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-9).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko těsně pod levou bránicí v blízkosti levé nadledviny.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložisko těsně pod levou bránicí v blízkosti levé nadledviny. /
Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT krku a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém laloku štítné žlázy.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT krku a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém laloku štítné žlázy.Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT krku a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravostranném žebru.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT krku a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravostranném žebru. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko pod levou bránicí v blízkosti levé nadledviny.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko pod levou bránicí v blízkosti levé nadledviny. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žebru.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v žebru. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laloku štítné žlázy.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT krku, hrudníku a proximální části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v laloku štítné žlázy. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT stehenních kostí 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT stehenních kostí 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti. / 


Prokázali jsme mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v kostech (sternum, žebra, levá stehenní kost), v pravém laloku štítné žlázy, v břiše těsně pod levou bránicí v blízkosti levé nadledviny. Další patologická ložiska v obratlech nevykazují zvýšenou hustotu somatostatinových receptorů, jsou patrná jen na ldCT jako hyperdenzní sklerotická ložiska. 
Nález svědčí pro mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru.

Závěr:
Scintigraficky jsme zjistili mnohočetné metastázy neuroendokrinního nádoru levé plíce.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software