KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-318 ze dne 14.12.2020
 

Detekce ektopické tkáně štítné žlázy - průkaz strumy ovaria


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny
FN Brno 
Kazuistika: žena 62 let
Osobní anamnéza: sledovaná na kožní ambulanci pro vaskulitidu, přechodně terapie kortikoidy, pro thyreotoxikózu před 10 lety provedena totální bilaterální thyreoidektomie.

Nynější onemocnění: I bez následné substituční terapie po totální thyreoidektomii euthyreoidní. Hladina hormonů však nyní se vzrůstající tendencí, proto pátráno po ektopické tkáni štítné žlázy. Odeslána k vyšetření radioaktivním jódem.

Vyšetření:
Aplikováno 7 MBq 131-I, následně za 48 hodin provedeno celotělové snímání na kameře Siemens Symbia T2, matice 256 × 1024 × 16, celková doba snímání 30 minut. Následně proveden SPECT/CT oblasti krku, hrudníku, břicha a pánve s parametry 120 obrazů a 30 sekund dobou snímání na jednotlivý obraz.

Výsledek vyšetření: Na celotělovém snímku je patrné ložisko zvýšené aktivity v oblasti krku na úrovni C6 vpravo, nejspíše se jedná o reziduum po thyreoidektomii. Oblast žaludku a moč. měchýře odpovídá fyziologické distribuci radiofarmaka.


Obr. č. 1: Celotělový snímek.

/ Obr. č. 1:  Celotělový snímek. /

Na SPECT/CT pánve však zjištěno další ložisko zvýšené aktivity odpovídající anatomické lokalitě levostranných adnex. Nález tedy suspektní ze strumy ovaria - ektopické tkáně štítné žlázyObr. č. 2: SPECT snímek pánve.

/ Obr. č. 2: SPECT snímek pánve. / Obr. č. 3: Low dose CT pánve.

/ Obr. č. 3: Low dose CT pánve. / Obr. č. 4: SPECT/CT pánve se strumou ovária vlevo.

/ Obr. č. 4: SPECT/CT pánve se strumou ovária vlevo. / Obr. č. 5: Reziduum štítnice na krku vpravo.

/ Obr. č. 5: Reziduum štítnice na krku vpravo. / 


Diskuze: Při hledání ektopické štítné žlázy jsme se neomezili jen na obvyklou retrosternální či lingvální lokalizaci a provedli celotělové snímání. Ovšem ani na planárním snímku není patrná struma ovaria. Tu jsme prokázali až na SPECT/CT snímku pánve. U pacientky bylo následně endokrinologem rozhodnuto o operačním řešení a odstraněn benigní teratom levého ovária s hormonální aktivitou – tkáni štítné žlázy.

Závěr. Při pátrání po ektopické tkáni štítné žlázy je vhodné provádět celotělové snímání doplněné o SPECT/CT krku až pánve. Pouze tak jde odhalit i vzácnější příčiny elevace hormonů štítné žlázy, jako je struma ovária.
Pracoviště:

MUDr. Igor Černý, Ph.D.
vedoucí lékař Nukleární medicíny
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

kontakt na autora:

e-mail: 70058@fnbrno.cz
tel.: 532233584

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software