KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-320 ze dne 23.01.2021
 

Průkaz primárního ložiska neuroendokrinního tumoru


MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny
FN Brno Kazuistika: žena 63 let
Osobní anamnéza: astma bronchiale, revmatoidní artritida, operace štítnice pro papilární karcinom

Nynější onemocnění: Delší dobu dyspepsie dolního typu, proveden UZ břicha, kde zjištěny na mezenteriu zvětšené lymfatické uzliny a susp. ložisko jater. Provedena laparoskopická biopsie uzliny s výsledkem metastáza neuroendokrinního tumoru grade 2. Pro zjištění primárního tumoru odeslána k provedení octreotidové scintigrafie

Vyšetření:
Aplikováno 185 MBq 111In - OctreoScan, následně za 4 a 24 hodin provedeno celotělové snímání na kameře Siemens Symbia T2, matice 256 × 1024, kontinuální posun 3 cm/min. Následně proveden SPECT/CT oblasti hrudníku, břicha a pánve s parametry 64 projekcí, matice 128x128, doba záznamu 45 sekund na jednotlivý obraz. Za 48 hodin po aplikaci proveden SPECT/CT břicha s dobou snímání 55 sekund na projekci.

Výsledek vyšetření: Ložisko patologicky zvýšené aktivity v levém jaterním laloku v S2, kde na low dose CT hypodenzní ložisko velikosti 2 cm. Susp. ložisko zvýšená aktivity v oblasti colon ascendens, viditelné po všechny 3 dny snímání.


Obr. č. 1: Celotělový snímek 2. den snímání.

/ Obr. č. 1:  Celotělový snímek 2. den snímání. /Obr. č. 2: SPECT hrudníku a břicha 2. den snímání.

/ Obr. č. 2: SPECT hrudníku a břicha 2. den snímání. / Obr. č. 3: SPECT/CT hrudníku a břicha 2. den snímání.

/ Obr. č. 3: SPECT/CT hrudníku a břicha 2. den snímání. / Diskuze: Při scintigrafickém vyšetření vysloveno podezření na primární tumor colon ascendens, které následně potvrzeno kolonoskopicky – tumor terminálního ilea přetlačující se až do Bauhinské chlopně. Na základě výsledků byl proveden chirurgický výkon - pravostranná hemicolectomie a resekce jaterních metastáz. 

Závěr. Při pátrání po primárním ložisku metastáz neuroendokrinního nádoru je nejvhodnější metodou celotělové vyšetření značenými analogy somatostatinu. Ta může odhalit nejen primární ložisko, ale i další metastázy.
Pracoviště:

MUDr. Igor Černý, Ph.D.
vedoucí lékař Nukleární medicíny
Klinika radiologie a nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

kontakt na autora:

e-mail: 70058@fnbrno.cz
tel.: 532233584

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software