KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-322 ze dne 23.01.2021
 

Neuroendokrinní nádor plíce a papilární karcinom štítné žlázy


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Nyní 67letá žena. 
Před 17 měsíci (04/18) provedeno thorakoskopické odstranění pravého dolního plicního laloku, histologicky: neuroendokrinní nádor typu karcinoidu, pT1apN0pM0, G1.
08/18 CT plic: bez ložiskových změn v obou plicích, v mediastinu a hilech nez ložiskových změn nebo známek lymfadenopatie. Zvětšen levý lalok štítné žlázy zasahující kaudálně do horní hrudní apertury, s kalcifikacemi v centru, dobře ohraničen. 

Nemocná byla odeslána pneumologem ke scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 12/2018:
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT krku, hrudníku, břicha s pánví za 4, 24 a 48 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko ve zvětšeném levém laloku štítné žlázy. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko ve zvětšeném levém laloku štítné žlázy. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko ve zvětšeném levém laloku štítné žlázy. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na ložisko ve zvětšeném levém laloku štítné žlázy. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na radioaktivitu ve střevech – fyziologický nález. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na radioaktivitu ve střevech – fyziologický nález. Vyšetření 48 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 

02/2019 se uskutečnila totální thyreoidektomie s nálezem papilárního karcinomu v levém laloku štítné žlázy.

06/2019 opětná elevace hladiny chromograninu A 421 ng/ml.

Pacientka byla odeslána pneumologem ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření

Scintigrafie Octreoscanem 07/2019:

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT krku a hrudníku za 4 a 24 hod. (obr. 5-7) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na oblast krku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na oblast krku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na oblast krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT – zaměřeno na oblast krku. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Popis vyšetření:

Závěr: Neprokazujeme patologická ložiska zvýšené denzity somatostatinových receptorů. 

Závěr:

Po provedené totální thyreoidektomii s nálezem diferencovaného papilárního karcinomu štítné žlázy vymizela patologicky zvýšená depozice radiofarmaka v levém laloku nodozní strumy.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software