KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-324 ze dne 30.04.2021
 

Neuroendokrinní tumor ilea a mesenteria, stacionární stav


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje viz kazuistika ONK-271.

NO: Dnes 76letý pacient s nádorovou duplicitou, s karcinomem prostaty a nádorem ilea. Histologie: neuroendokrinní tumor G1. Dle USG suspektní metastatické postižení jater. 

Před dvěma a půl roky odeslán onkoložkou k vyšetření Octreoscanem k posouzení pozitivity somatostatinových receptorů před zahájením terapie analogy Sandostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 02/2017


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /

Závěr: ložiskově zvýšená hustota somatostatinových receptorů v játrech (tři ložiska) v místě hyperdenzních okrsků dle ldCT – nález svědčí pro jaterní metastázy neuroendokrinního nádoru. Bez dalších patrných patologických ložisek. 

USG břicha 06/2019: progrese jaterních ložisek. 
Pacient léčen Somatulinem.

Onkolog odesílá pacienta na kontrolní scintigrafické vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 08/2019 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 2-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na žlučník.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na žlučník. / Obr. č. 5:Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou laloků.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou jaterních laloků. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dorzomediální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko ve ventrolaterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou laloků.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko na rozhraní obou laloků. / 


Závěr: tři jaterní metastázy neuroendokrinního nádoru. Bez dalších patrných patologických ložisek. 

Závěr:

U 76letého muže s neuroendokrinním tumorem ilea a mesenteria jsme pomocí opakovaného vyšetření Octreoscanem prokázali tři jaterní metastázy. Stav se ve srovnání s vyšetřením před 2,5 roky nezměnil. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software