KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-326 ze dne 30.04.2021
 

Neuroendokrinní tumor žaludku a duodena


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzityKazuistika:

NO: 65letý muž s nově diagnostikovaným rozsáhlým neuroendokrinním tumorem G3 s postižením žaludku (pyloru a prepylorické části, zasahujícím až do duodena) a dle CT i regionálních lymfatických uzlin. 

Odeslán onkologem k vyšetření Octreoscanem před plánovanou onkologickou terapií. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-3) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti duodena.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti duodena. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti duodena.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti duodena. / 


Popis: patologicky zvýšená depozice radiofarmaka pouze v malé části rozsáhlého tumoru při ložiskově zvýšené hustotě somatostatinových receptorů zřejmě v duodenu.

Závěr:

U 65letého muže s rozsáhlým neuroendokrinním tumorem žaludku zasahujícím do duodena a s postižením lymfatických uzlin jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali 
ložiskově zvýšenou hustotu somatostatinových receptorů pouze v malé části rozsáhlého tumoru zřejmě v duodenu. Většina tumoru patrného na ldCT včetně postižených lymfatických uzlin radiofarmakum neakumuluje. Nejspíše je to dáno tím, že tumor je dediferencován.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software