KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-332 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor ilea s mnohočetnými metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
U tehdy 40leté ženy byla před 10 roky provedena operace – pravostranná hemikolektomie s nálezem dobře diferencovaného neuroendokrinního tumoru terminálního ilea (maligní karcinoid) velikosti 3,5 cm v průměru. Z devatenácti uzlin byla ve čtyřech zjištěna metastáza. 

Nyní se zhoršují průjmy, je elevace HIOK v moči.
Odeslána onkologem k vyloučení recidivy onemocnění.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-11).Obr.1: Celotělová scintigrafie 4 a 24  hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo laterálně.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo laterálně.
Obr.3: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo ventrálně.

/ Obr.3: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo ventrálně. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše vlevo nad pánví.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše vlevo nad pánví. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska kontaminace.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska kontaminace. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na suspektní ložisko v pravém laloku jaterním ventrokraniálně.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na suspektní ložisko v pravém laloku jaterním ventrokraniálně. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo ventrálně.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo ventrálně. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vpravo. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo laterálně.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi vlevo laterálně. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše vlevo nad pánví.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše vlevo nad pánví. / 


Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v břiše a pánvi – dvě v pravé části pánevní dutiny (jedno ventrálně, druhé dorzálněji), dvě vlevo v pánevní dutině proximálně (jedno ventrálně a druhé dorzálněji), ložisko v břiše vlevo laterálně nad pánví. Je susp. ložisko v pravém laloku jaterním kranioventrálně. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde o metastázy neuroendokrinního tumoru ilea.

Závěr:
Prokázali jsme mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru ilea.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software