KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-334 ze dne 24.06.2021
 

Neuroendokrinní tumor plíce s četnými kostními a plicními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

U tehdy 70letého muže byla před čtyřmi roky provedena operace – dolní pravostranná plicní lobektomie s nálezem atypického karcinoidu. Následovala adjuvantní chemoterapie. Poté za 3,5 roku dle CT progrese nálezu, opětovná chemoterapie ve stejném složení, ukončena před 3 měsíci. Opakované vyšetření CT před 1,5 měsícem zjišťuje ložisko v levé klíční kosti (objektivně mírná bolestivost), progrese velikosti ložiska subpleurálně vlevo, nově drobné ložisko vlevo v kostofrenickém úhlu ventrálně. 

Pneumoložkou byl před měsícem odeslán ke scintigrafickému vyšetření ke zhodnocení nálezu na levé klíční kosti pro suspektní metastázu a posouzení eventuální jiné generalizace do kostí.

Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) krční, hrudní a proximální části bederní páteře a hrudníku kombinovanou s CT (obr. 1-6)

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT a samostatné CT.  Vpravo zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti. Řezy transverzální,  sagitální a koronální.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT/CT a samostatné CT. Vpravo zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti. Řezy transverzální, sagitální a koronální. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT/ CT.  Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT/ CT. Zaměřeno na ložisko ve sternu.
Obr.3: Fúze obrazů SPECT/CT.  Zaměřeno na ložisko ve ventrální části  1. žebra vpravo.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT/CT. Zaměřeno na ložisko ve ventrální části 1. žebra vpravo. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT/CT.  Zaměřeno na ložisko v levostranném kostovertebrálním sklouben Th7.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT/CT. Zaměřeno na ložisko v levostranném kostovertebrálním sklouben Th7. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT/CT.  Zaměřeno na ložisko v acromion pravé lopatky.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT/CT. Zaměřeno na ložisko v acromion pravé lopatky. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT/CT.  Zaměřeno na ložisko v pravostranném kostovertebrálním skloubení Th6.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT/CT. Zaměřeno na ložisko v pravostranném kostovertebrálním skloubení Th6. / 

Závěr: Prokazujeme mnohočetná patologická ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v mediální části levé klíční kosti, v manubriu sterna, ve ventrální části 1. žebra vpravo, kostovertebrálním skloubení Th6 vpravo, kostovertebrálním skloubení Th7 vlevo, acromion pravé lopatky. Nález svědčí pro mnohočetné kostní metastázy. 

Nyní za měsíc po scintigrafii skeletu odesílá pacienta pneumoložka znovu na další vyšetření na naši kliniku k vyloučení progrese či recidivy onemocnění (plicního karcinoidu). 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 7-13).Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie 4 a 24  hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Celotělová scintigrafie 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravé plíce.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravé plíce. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v plíci  vpravo paratracheálně.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v plíci vpravo paratracheálně. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v levém kostovertebrálním skloubení Th7.

/ Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v levém kostovertebrálním skloubení Th7. / 
Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí.

/ Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí. / Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity: v levé klíční kosti s postižením levého sternoklavikulárního skloubení a šířící se ventromediálně nad levým klíčkem a přecházející i retrosternálně za manubrium sterna vlevo, v uzlině v horním mediastinu paratracheálně vpravo, dále subkarinně uložená mediastinální uzlina dorzálně vpravo, mnohočetná kostní ložiska ve stejných lokalizacích jako patologická ložiska při scintigrafii skeletu. 

Závěr:
Prokázali jsme mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru plíce ve skeletu a uzlinách v plicích.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software