KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-337 ze dne 24.06.2021
 

Primární hepatické neuroendokrinní tumory NET G2


MUDr. Jaroslav Bureš
odd. nukleární medicíny 
Nemocnice Nové Město na Moravě



Muž, 70 let, onkologicky sledován pro stp. resekci kaudy a těla pankreatu 1/2008 pro invazivní duktální adenoCA.

Nyní zhubl 7 kg za posledního půl roku, má nechutetnství, chodí také hůře na stolici.
Onkomarkery v 10/2020 zcela v normě, pobolívá ho v pr. podžebří.

Absovoval sono, CT a NMR – viz obr. 1
transversální řez - 2 ložiska v pravém laloku jater, drobnější ložisko může odpovídat obrazu hypervaskularizované metastázy nebo drobného hepatocelulárního karcinomu, objemné ložisko může odpovídat obrazu cholangiogenního karcinomu.

Pod CT kontrolou provedena biopsie ložisek, závěr: morfologie a imunoprofil odpovídají neuroendokrinnímu tumoru, NET G2. Origo tumoru bude nejspíše v GITu. Pokud primární tumor nenalezen mimo játra, WHO připouští i primární hepatické neuroendokrinní tumory. 

Scintigrafie značeným analogem somatostatinu (111In-pentetreotid), přípravek OctreoScan.

Provedeno hybridním zobrazením SPECT/CT - viz obr. 2 a 3
- na skenu se pozitivě zobrazují 2 ložiska v pr. jaterním laloku, větší (průměru dle MR 85 mm) - má prstenčitý charakter s centrálním problednutím. Velikostí menší ložisko je při laterálním okraji jater (vel. 28 mm na MR) vykazuje výrazně vyšší akumulaci radiofarmaka.


Závěr:

2 známé tumory v pravém jaterním laloku, které pozitivně akumulující octreotid, vyšší koncentrace somatostatinových receptorů je v menším ložisku, pacient je tedy vhodný k terapii analogy somatostinu. Extrahepatálně bez patologie.  



Obr.č.1

/ Obr.č.1 /



Obr. č. 2

/ Obr. č. 2



Obr. č. 3

/ Obr. č. 3
 




Pracoviště:

Nemocnice Nové Město na Moravě
odd. nukleární medicíny
Primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 683 532

kontakt na autora:
jbures@centrum.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software