KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-340 ze dne 09.11.2021
 

Neuroendokrinní tumor pankreatu, stav po operaci, ložisko bez zvýšené denzity somatostatinových receptorů


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 63letý muž, u něhož byla před 6 měsíci provedena resekce pravé ledviny s histologickým nálezem onkocytomu (vzácného adenomu z onkocytů, buněk bohatých na mitochondrie). 
Následně před 4 měsíci gastroduodenoskopie: ohraničené, heteroechogenní, převážně hypoechogenní ložisko asi 37x28mm pod hlavou pankreatu bez zjevného vztahu k okolním strukturám, bez zjevné invaze okolních cév, nejasné etiologie
Taktéž před 4 měsíci vyšetřen pomocí PET/CT se závěrem: hypermetabolismus glukózy v kulovitém nehomogenním ložisku mezi hlavou pankreatu a D3 duodena velikosti 38x32x39mm. 
Před 3 měsíci enukleace neuroendokrinního tumoru G2, pT3NxM0 v processus uncinatus pankreatu velikosti 4x2x2 cm.
14 dní po operaci vyšší hladina chromograninu A v séru 185 ug/L. (meze 0-100).

Pacient byl odeslán chirurgem k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-3) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na neakumulující ložisko pod hlavou pankreatu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na neakumulující ložisko pod hlavou pankreatu. / Obr. č. 3:Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na neakumulující ložisko pod hlavou pankreatu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na neakumulující ložisko pod hlavou pankreatu. / 


Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, GIT a močovém měchýři nepozorujeme patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka. 
Na low dose CT je patrná kulovitá relativně hypodenzní expanze pod hlavou pankreatu, velikosti cca 66x50 mm.
Závěr: neprokazujeme patologická ložiska zvýšené hustoty somatostatinových receptorů.
Na low dose CT kulovitá relativně hypodenzní expanze pod hlavou pankreatu, dnes velikosti cca 66x50 mm, bez akumulace podaného radiofarmaka - v nativním obraze se jeví větší než při vyšetření na PET/CT před dvěma měsíci.

Závěr:
U 63etého muže s neuroendokrinním tumorem odstraněným z processus uncinatus pankreatu prokazujeme při vyšetření Octreoscanem při fúzi SPECT/CT neakumulující velké, lehce hypodenzní ložisko patrné pouze na ldCT. Může se jednat o reziduum neuroendokrinního tumoru po operaci. Je nutné další došetření (CT, stanovení hladiny chromograninu A) a zřejmě reoperace.   Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software