KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-341 ze dne 09.11.2021
 

Neuroendokrinní tumor ilea s metastázou v játrech a v mezogastriu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 63letý muž s neuroendokrinním tumorem ilea, G1, pT3, pN0 (1/0). 

Byl odeslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření k určení stagingu.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-3) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v mezogastriu vpravo od střední čáry a na ložisko v pravém jaterním laloku dorzálně.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v mezogastriu vpravo od střední čáry a na ložisko v pravém jaterním laloku dorzálně. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku dorzálně.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku dorzálně. / 


Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, GIT a močovém měchýři jsou dvě patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka – v mezogastriu vpravo od střední čáry a v dorzální části pravého jaterního laloku. 

Závěr: patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mezogastriu vpravo od střední čáry a v dorzální části pravého jaterního laloku. 

Závěr:
U 63etého muže s neuroendokrinním tumorem ilea prokazujeme dvě metastázy v mezogastriu vpravo od střední čáry a v dorzální části pravého jaterního laloku.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software