KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-343 ze dne 09.11.2021
 

Neuroendokrinní tumor céka, appendixu, metastázy v mezenteriu a uzlinách, scintigrafické ložisko v oblasti pankreatu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: 78letá žena, u níž byla provedena pravostranná hemikolektomie. Histologicky byl potvrzen neuroendokrinní tumor G2, pT4, pN1, pM1b v céku a appendixu, s metastázami v mezenteriu a lymfatických uzlinách (dvě z osmi).

Nemocná byla odeslána chirurgem ke scintigrafickému vyšetření ke stagingu a rozhodutí o případném nasazení Somatulinu na onkologickém oddělení.

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v podkoží břicha v úrovni pupku.

/ Obr.č.2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v podkoží břicha v úrovni pupku.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti hlavy pankreatu.

/ Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v oblasti hlavy pankreatu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na střevo.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na střevo. / 


Závěr: patologické ložisko se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v oblasti hlavy pankreatu, oblast v ldCT hůře diferencovatelná (lymfatická uzlina?, ložisko hlavy pankreatu?). Ložisko v podkoží břicha v úrovni pupku, zřejmě v rámci pooperačních změn. 

Závěr:
U 78leté pacientky s neuroendokrinním tumorem céka a appendixu scintigraficky zjišťujeme ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v oblasti hlavy pankreatu. Může se jednat o metastázu v uzlině nebo o ložisko v hlavě pankreatu.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software