KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-367 ze dne 07.12.2023
 

Neuroendokrinní tumor tenkého střeva s metastázami v játrech, uzlině, mezenteriu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: 74letý muž, u něhož byla před 16 roky provedena pravostranná hemikolektomie a appenektomie pro neuroendokrinní tumor, prokázány četné metastázy v játrech, mezenteriu, slezině, lymfatická a endovazální invaze, z osmi lymfatických uzlin jedna s metastázou. Poté opakovaná paliativní chemoterapie, omezenou dobu imunoterapie, dále léčba Somatulinem. 
Před dvěma měsíci další operační zákrok - resekce tenkého střeva s nálezem metastázy neuroendokrinního nádoru.

Nemocný byl odeslán onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření ke stanovení stagingu.

Scintigrafie Octreoscanem
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hrudníku, břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mezenteriu vpravo paramediálně.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mezenteriu vpravo paramediálně.Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku kraniomediálně.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku kraniomediálně. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mezenteriu vpravo paramediálně.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na uzlinu v mezenteriu vpravo paramediálně. / 


Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů – jedno v lymfatické uzlině na mezenteriu paramediálně vpravo a další v pravém jaterním laloku kraniomediálně - svědčí pro metastázy NET. 

Závěr:
U 74letého muže s neuroendokrinním tumorem tenkého střeva prokazujeme dvě metastázy v játrech a uzlině v mezenteriu. Bude pokračovat léčba Somatulinem.

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software