KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-370 ze dne 10.06.2024
 

Neuroendokrinní nádor duodena, stav po operaci


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

Bližší viz ONK-365.
71letý asymptomatický muž, u něhož bylo z urologické indikace provedeno CT. Byla popsána hypervaskularizovaná léze stěny duodena v úseku D2/3. Provedena gastroskopie – v oblasti nad Vaterskou papilou v D2 je úsek tužší infiltrace stěny cca 20 mm s centrální vkleslinou, histologicky NET G1. 

Odeslán gastroenterologem k došetření k vyloučení generalizace (staging).

Scintigrafie Octreoscanem 

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli za 4 a 24 hodin pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1-3)


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v duodenu.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v duodenu. / Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v duodenu.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v duodenu. / 

Pozorujeme solitární patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v duodenu v D2/3. Nález svědčí pro tkáň se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů – primární neuroendokrinní tumor, bez patrných metastáz. 

Za dva měsíce po našem scintigrafickém vyšetření byla provedena operace – duodenotomie s odstraněním neuroendokrinního tumoru grade 1, pT2, bez angioinvaze, jehož velikost byla 15 mm.

Za další 3 měsíce po uvedené operaci byl nemocný odeslán lékařem gastroenterochirurgické ambulance k dalšímu vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem 

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli za 4 a 24 hodin pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 4-5).Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 

Nepozorujeme ložiska patologicky zvýšené depozice radiofarmaka. Akumulace v játrech, žlučníku, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevních kličkách (nápadně za 24 hod.) představuje fyziologickou distribuci. Protáhlý tvar pravé ledviny. Závěr: stav po excizi neuroendokrinního tumoru duodena, aktuálně neprokazujeme patologická ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů. 

Závěr:
U nyní 72letého pacienta s neuroendokrinním tumorem duodena se po jeho operačním odstranění scintigraficky nezobrazuje žádné patologické ložisko. Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software