KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-371 ze dne 10.06.2024
 

Neuroendokrinní nádor tenkého střeva s jaterními metastázami


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

70letý muž, u něhož byla před šesti roky provedena resekce ilea spolu s odstraněním regionálních lymfatických uzlin s následnou ileo-ileo anastomózou side to side. Histologické vyšetření: NET G2, tumor velikosti 30x20 mm, postižení stěny tenkého střeva až do tukové tkáně mezenteria a satelitní ložisko v mezenteriu velikosti 15 mm. Z deseti lymfatických uzlin byla metastáza potvrzena ve čtyřech. Později zjištěna ložiska v játrech. Jde tedy o pT3pN1 M1 hepar.

Odeslán onkologem k došetření.

Scintigrafie Octreoscanem 

I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli za 4 a 24 hodin pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 1-6).  


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku.Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na žlučník.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na žlučník. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 


Prokazujeme tři ložiska v pravém jaterním laloku se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů, nález odpovídá metastázám. 

Závěr:
U 70letého pacienta s neuroendokrinním tumorem ilea jsme scintigraficky prokázali tři jaterní metastázy.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software