KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-43 ze dne 21.2.2014
 

Jednostranná čerstvá plicní embolie

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika
59 letá žena.
OA: Ischemická choroba dolních končetin, po aortobifemorálním bypassu, po strumektomii a po léčbě radiojodem pro hypertyreozu Graves-Basedowova typu.
NO: Pacientka vyšetřována pro dušnost, laboratorně zvýšena hodnota D-dimerů. Zvažována sukcesivní plicní embolie.
Odeslána k provedení kombinované plicní scintigrafie k potvrzení plicní embolie.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).




Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /



Vizuální hodnocení:
Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze i ventilace plic ve všech projekcích pozorujeme homogenní distribuci radioindikátoru v obou plicních křídlech bez jednoznačných defektů. 

Závěr: Normální perfuzní i ventilační scintigramy plic.

Za 40 měsíců po tomto vyšetření byla pacientka znovu odeslána na naši kliniku ke stejnému vyšetření pro podezření na embolii arteria pulmonalis při normálním nálezu na RTG srdce a plic. 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2).




Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. / 


Vizuální hodnocení:

Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme následující regionální poruchy perfuze: hypoperfuzi středního laloku pravé plíce a centrální části pravé plíce aperfuzi segmentu: latero- a ventrobazálního levého dolního laloku.

Při hodnocení scintigrafických obrazů ventilace plic pozorujeme mírně nehomogenní distribuci ventilace bez patrných ventilačních defektů.
Závěr: hypoperfuze středního laloku pravé plíce a centrální části pravé plíce a aperfuze segmentu latero- a ventrobazálního levého dolního laloku bez patrné odpovídající poruchy ventilace. Jedná se tedy o tzv. mismatch a vysokou pravděpodobnost plicní embolizace.

Závěr
Původně provedená kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 59 leté ženy neprokázala plicní embolizaci, avšak za 40 měsíců poté jsme čerstvou jednostrannou plicní embolii potvrdili.





Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz  , vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software