KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-44 ze dne 21.2.2014
 

Čerstvá jednostranná plicní embolie u mladé ženy

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika
NO: 26 letá žena pocítila před 5 dny při zvedání břemene náhlou pichlavou bolest pod pravou lopatkou, od té doby se tato bolest objevuje při hlubším nádechu, kašli, zívnutí. Při rotaci hrudníku se objeví také. V klidu bolest není. Její přítel byl schopen příští den místo nahmatat, to se t.č. nezdařilo. Typické stenokardie nebyly, klidová dušnost není, palpitace nebyly.
V minulosti již něco podobného měla, tehdy se snad jednalo o "pohlý obratel".

Echokardiografie: Norm. systolické funkce obou srdečních komor, bez poruch kinetiky. Srdeční oddíly nejsou dilatovány, není hypertrofie. Chlopně jemné, trikuspidální regurgitace I. st., bez doppler. známek plicní hypertenze. Normální funkce PK, nejsou známky přetížení PK.
Laboratorně: zvýšená hladina C-reaktivního proteinu, lehce vyšší hladina trombinového času.
RTG srdce a plic: normální nález 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).
Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /
Na perfuzních scintigramech prokazujeme defekt depozice radioaktivity v pravém plicním křídle v horním segmentu a v latero- a ventrobazálním segmentu dolního laloku. V levém plicním křídle perfuzní poruchy nejsou patrné. Na ventilačních scintigramech je homogenní distribuce radioindikátoru. Závěr: Nález segmentárních poruch perfuze v pravém plicním křídle, vzhledem k normální ventilaci plic (tzv. V-P mismatch) je vysoká pravděpodobnost embolizace do art. pulmonalis.

Pacientka byla pro tento nález hospitalizována na kardiovaskulárním oddělení a byla jí nasazena antikoagulační terapie.

Závěr
U 26 leté ženy pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic prokazujeme čerstvou plicní embolizaci do pravé plíce.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software