KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-46 ze dne 7.10.2014
 

Recidivující oboustranná plicní embolizace u onkologické pacientky

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

82 letá žena

RA: onkol. negat.
OA: ICHS chron., FiSi chron., stp PCI RIA, stp CMP, stp oboustranné plicní embolizaci, AS univ., hypertenze III.st., DM II komp. dietou, stp CHCE LPSK, gonartrosa III bilat., více vlevo, koxartrosa I bilat., varixy bérců s chron. žilní insuf., obezita.
FA: Lozap 50 mg tbl. p.o. 1-0-0, Verospiron 25 mg tbl. p.o. 1-0-0, Furon 40 mg tbl. p.o. 1/2-0-0, Pentomer retard 400 mg tbl. p.o. 1-0-0
NO: duplicitní malignita:
1. basalioma cutis na čele vlevo, st.p. excizi, histologie: BCC sklerodermiformní ulcerující, dosahující obou laterálních hranic excize. Pak recidiva v laterálním okraji jizvy, vzhledem k věku a komorbiditám nebyla indikována reoperace. Provedena radioterapie recidivy ulcerujícího sklerodermiformního basaliomu frontální oblasti hlavy 8x5 Gy elektrony.
2. ca corporis uteri, hysteroscopia diagnostica, abrasio canalis cervicis et cavi uteri.
Peroper. dutina děložní vyplněna nepravidelnou hyperplastickou sliznicí polypózní suspektního charakteru, ve fundu na přední stěně drobný submukózní myom asi 15mm, jen mírně se vyklenující do dutiny. Obě tubární ústí volná.
HISTOLOGIE:
Cavitas uteri: Fragmenty endometrioidního adenoca G1, CK7, p53, ER pozitivní. Proliferační aktivita v průkazu Ki67 je do 30%.
Vzhledem k polymorbiditě pacientky indikována primární radioterapie pánve 10x3Gy.

SUBJ: dlouhodobě je špatně mobilní pro artrosu kolenou, občas pobolívání kloubů, námahová dušnost, bez teplot, chuť k jídlu má, na váze přibírá, stolice zácpovitá, mikce s inkontinencí, bez dysurie, Karnofského index 50 %. Posledních 24 hodin zvýrazněná dušnost a bolesti na hrudi. Laboratorně pozitivní D-dimery. 

Onkologem byla odeslána na naši kliniku k provedení scintigrafie plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze nemocné a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. č. 1).
Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /Vizuální hodnocení:

Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme defekt depozice radioindikátoru v laterobazálním segmentu dolního laloku pravé plíce, v apikálním segmentu levého horního laloku, ve ventrobazálním segmentu a oblasti linguly levé plíce.
Na ventilačních scanech je jen mírně nehomogenní distribuce radiofarmaka bez patrných ventilačních defektů. Závěr: Aperfuze laterobazálního segmentu dolního laloku pravé plíce, apikálního segmentu levého horního laloku, ventrobazálního segmentu a oblasti linguly levé plíce. Mírně nehomogenní distribuce ventilace v obou plicích bez ventilačních defektů. Jedná se o tzv. mismatch, nález je průkazný pro plicní embolizaci do obou plicních křídel.

Závěr
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 82 leté onkologické pacientky prokázala recidivující oboustrannou plicní embolii.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz , vojtech.ullmann@fnspo.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software