KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-47 ze dne 20.12.2014
 

Akutní plicní embolie oboustranně

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

75 letá pacientka.

OA: antrální gastritida, divertikulosa sigmatu, hypertenze essenciální, tumor ledviny l.sin, v. s. angiomyolipom - k operačnímu řešení. Hyperlipoproteinémie na dietě a statinu, stp CHCE, stp TEP levého kolenního kloubu.
NO: Přijata na interní oddělení k vyšetření pro přetrvávající abdominalgie, krátce předtím hospitalizována na chirurgickém oddělení, kde došetřován GIT – zjištěn tumor levé ledviny. Od propuštění z chirurgického oddělení bolesti přetrvávají - v úvodu pacientka udává, že vystřelují zezadu, poté udává, že bolí i břicho samostatně - max. v pravém mesogastriu, je akcentace jídlem. Je nechutenství, za 3 měsíce zhubla o 20 kg, občas je nausea, nezvrací, bez teplot, občas jsou třesavky, je pocit zimy, močení v normě, stolice je 1x denně, dlouhodobě řídká, kašovitá, bez příměsi krve, hlenu, bez melény. Během hospitalizace na interním oddělení náhle vzniká dušnost.

Obr. č. 1: Rtg srdce a plic.

/ Obr. č. 1: Rtg srdce a plic. /Popis rtg srdce a plic: syté hily, plíce bez ložiskových nebo infiltrativních změn. Bránice hladké, úhly kf volné, srdce mírně doleva rozšířeno.C/Th index 15/28.

Cílené angiologické vyšetření
Závěr: Akutní ilikofemorální, podkolenní a bércová flebotrombóza vlevo. Akutní tromboflebitida malé safeny vlevo. Akutní tromboflebitida zadních bércových žil vpravo.

Echokardiografie
Závěr: Dobrá systolická funkce svaloviny LK bez regionální poruchy kinetiky. EF LK 65%. Diastolická dysfunkce typu poruchy relaxace. Deprese systolické funkce dilatované pravé komory, EF PK 25-30%. Lehká dilatace levé síně.
Odeslána k provedení kombinované plicní scintigrafie kvůli podezření na plicní embolii.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2).

Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. / Vizuální hodnocení:
Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme vícečetné perfuzní defekty: celý pravý dolní lalok, apikální a ventrální segment pravého horního laloku, ve středním plic. poli vlevo. Na ventilačních scintigramech je normální nález - V/P mismatch.
Závěr: 
Vícečetné perfuzní defekty v popsaných lokalizacích v obou plicích, především však v pravé plíci. Normální ventilační scintigramy plic – V/P mismatch.
Prokazujeme známky oboustranné plicní embolizace.

Při obdobných potížích před dvěma a jedním rokem jsme opakovaně provedli kombinovanou perfuzní a ventilační scintigrafii plic s negativním výsledkem – plicní embolizaci jsme neprokázali. 

Závěr
U 75 leté ženy, která byla vyšetřována na interním oddělení po bolesti břicha, náhle vzniká dušnost. Scintigraficky potvrzujeme akutní oboustrannou plicní embolizaci, jejímž zdrojem je flebotrombóza levé dolní končetiny. Pro obdobné obtíže již byla vyšetřena před dvěma a jedním rokem, tehdy jsme plicní embolii neprokázali

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software