KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-53 ze dne 15.09.2017
 

Pneumonektomie – kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

U 70letého muže byla před čtyřmi roky provedena pravostranná pneumonektomie pro karcinom. Při opakovaných vyšetřeních PET/CT nebyla prokázána recidiva nebo generalizace onemocnění. Pouze se vyskytují recidivující infekty dolních cest dýchacích. 

Odeslán pneumologem ke scintigrafickému vyšetření k vyloučení plicní embolizace při elevaci D-dimerů a hemoptýze.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 179 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1)


Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze a ventilace plic pozorujeme homogenní distribuci radioindikátoru v levé plíci. Pravá plíce nezobrazena – stav po pravostranné pneumonektomii. Závěr: Stav po pravostranné pneumonektomii. Normální perfuzní a ventilační scintigramy solitární levé plíce. Neprokazujeme známky plicní embolizace.

Závěr
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 70letého muže nepotvrdila plicní embolizaci do solitární levé plíce.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software