KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-54 ze dne 20.12.2017
 

Čerstvá levostranná plicní embolie


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

77letý muž.
OA: Pacient je osm měsíců po pravostranné hemikolektomii pro adenoca coeci prorůstající do přední stěny břišní, pooperační zevní radioterapie břišní stěny. Poslední dva měsíce progredující hubnutí, nechutenství, slabost, anémie i dušnost. Dle následného vyšetření CT solidní 5,5centimetrový tumorosní formace prorůstající tenkými kličkami v malé pánvi vpravo nad moč. měchýřem – lokoregionální recidiva.

NO: Pro slabost a dušnost vysloveno podezření na plicní embolizaci.

RTG srdce a plic (obr. 1)Obr.č.1: RTG srdce a plic.

/ Obr.č.1: RTG srdce a plic. /


Popis: 
Mediastinum štíhlé, hily cévní, srdeční stín nerozšířen. Stíny bráničních kupolí hladké, kostofrenické úhly volné. Plicní křídla rozvinutá, plicní pole bez ložiskových či infiltrativních změn.
K vyloučení plicní embolizace byl odeslán internistkou na scintigrafické vyšetření. 

Perfuzní scintigrafie plic:


Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě (obr. 2).Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic.

/ Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic. / Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme homogenní distribuci radioindikátoru v obou plicních křídlech bez defektů. 

Závěr: Neprokazujeme známky plicní embolizace 

Proveden další operační zákrok:

Tenké kličky jsou mírně dilatované (subileosní stav), příčinou je zánětlivý tumor v pravém podbříšku, který je tvořen kličkami tenkého střva (cca 20 cm orálně do původní IT anastomosy) - resekce zánětlivého konvolutu kliček společně s IT anastomosou.

Následně vznik dušnosti po operaci.

RTG srdce a plic (obr. 3) Obr. č. 3: RTG srdce a plic.

/ Obr. č. 3: RTG srdce a plic. / Na snímku srdce a plic jsou obě plicní křídla rozvinutá, plicní parenchym bez zjevných ložiskových a infiltrativních změn, bronchovaskulární kresba perihilosně zvýrazněná na podkladě městnání v malém oběhu, hily cévní, kontury bránice hladké, zevní kf. úhel vpravo otupený výpotkem, vlevo volný, srdeční stín nerozšířený.

25 dní po prvním scintigrafickém vyšetření byl nemocný poslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření pro opětovné podezření na plicní embolizaci.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 4).Obr.č.4: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr.č.4: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme mírně nehomogenní distribuci radioindikátoru v pravé plíci a defekt perfuze v levé plíci ve vetrobazálním segmentu levého dolního laloku a v oblasti linguly. Na ventilačních scintigramech neprokazujeme regionální poruchy ventilace. 

Závěr: Segmentární defekt perfuze v levé plíci ve vetrobazálním segmentu levého dolního laloku a v oblasti linguly. Normální ventilační scintigramy plic. Jedná se o tzv. V/P mismatch.
Nález svědčí pro embolizaci do plícnice vlevo.

Závěr
U 77letého muže jsme scintigraficky prokázali čerstvou levostrannou plicní embolizaci, která byla v příčinné souvislosti s operačním výkonem lokoregionální recidivy karcinomu slepého střeva. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software