KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-55 ze dne 5.3.2018
 

Oboustranná plicní embolie, kombinovaná perfuzní
a ventilační scintigrafie, hybridní zobrazení SPECT/CT


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika
72letá žena.
NO: Pacientka prodělala před deseti měsíci plicní embolii. Nyní je výrazně námahově dušná. Plicní nález (rtg) negativní, jen nepatrné zahuštění plicní kresby suprabasálně vlevo, bodypletysmograficky zvýšení odporů v dýchacích cestách.

Pacientku odeslala plicní lékařka ke scintigrafickému vyšetření pro podezření na recidivu plicní embolizace. 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící nemocné 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). Perfuzní scintigrafie byla doplněna hybridním zobrazením SPECT/CT na hybridní kameře Symbia Intevo Siemens (obr. 2-4)Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic

/Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace /Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů

/Obr. č. 2: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů. Horní řada fúze SPECT/CT, prostřední řada SPECT, dolní řada CT. Vždy vlevo v každé řadě řezy transverzální, vždy uprostřed v každé řadě řezy sagitální, vždy vpravo v každé řadě řezy koronální /Obr. č. 3: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů

/Obr. č. 3: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů. Horní řada fúze SPECT/CT, prostřední řada SPECT, dolní řada CT. Vždy vlevo v každé řadě řezy transverzální, vždy uprostřed v každé řadě řezy sagitální, vždy vpravo v každé řadě řezy koronální /Obr. č. 4: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů

/Obr. č. 4: Perfuzní scintigrafie plic - hybridní zobrazení SPECT/CT, fúze obrazů. Horní řada fúze SPECT/CT, prostřední řada SPECT, dolní řada CT. Vždy vlevo v každé řadě řezy transverzální, vždy uprostřed v každé řadě řezy sagitální, vždy vpravo v každé řadě řezy koronální /Na ventilačních scintigramech nepozorujeme regionální poruchy ventilace. Při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic je patrný defekt perfuze v posterobazální části pravého dolního laloku (v zadní projekci). Dle fúze SPECT/CT potvrzujeme tento defekt v pravém dolním laloku, další menší defekt perfuze je v horní části levého dolního laloku a susp. perfuzní defekt v levém horním laloku. Jedná se o tzv. V/P mismatch. Závěr: prokazujeme známky plicní embolizace do obou plic, výrazněji vpravo. 

Závěr
U 72leté ženy jsme scintigraficky prokázali recidivu oboustranné plicní embolizace. Kazuistika ukazuje přínos hybridního zobrazení SPECT/CT.  
Pracoviště:

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
a LF Ostravské univerzity
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software