KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-58 ze dne 09.01.2020
 

Rezidua po proběhlých oboustranných plicních emboliích


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika
Dnes 70letý muž.
NO: Stav po idiopatické distální flebotrombóze obou dolních končetin komplikované plicní embolií s akutním cor pulmonale před sedmi a jedním rokem, od té doby adekvátně léčen antikoagulační terapií. Při opakovaných rtg vyšetřeních včetně CT angiografie prokazovány známky oboustranné plicní embolie, cor pulmonale, plicní hypertenze.

Kardiologem byl v 05/2017 odeslán ke scintigrafickému vyšetření s uvedením, že přetrvává plicní hypertenze a dilatace pravostranných srdečních oddílů, která je o něco výraznější než při rtg vyšetření srdce a plic před několika měsíci. Není však srovnání nálezu při akutní plicní embolii, ale lékař žádá vyloučení sukcesivní plicní ambolizace. 

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).

Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /

Popis: rozsáhlé vícečetné defekty plicní perfuze oboustranně při zachované plicní ventilaci Dle dokumentace je pacient po plicní embolii před šesti roky a před třemi měsíci. U nás je na vyšetření poprvé a tedy nemáme srovnání scintigramů. Nález je však nutno považovat za recidivu plicní embolizace. V 02/2018 kardiolog znovu indikuje další kontrolní scintigrafické vyšetření k posouzení nálezu při rozvíjející se chronické tromboembolické plicní hypertenzi (CTEPH).

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:


Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr. č. 2: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. / 

Popis: při hodnocení scintigrafických obrazů perfuze plic pozorujeme vícečetné regionální poruchy perfuze v obou plicních křídlech. Na ventilačních scintigramech je homogenní distribuce radiofarmaka - V/P mismatch. Závěr: Vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech s normální plicní ventilací - jedná se o tzv. V/P mismatch.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že nový scintigrafický nález je zcela identický jako při vyšetření perfuzní a ventilační scintigrafie před rokem, neprokazujeme známky akutní plicní embolizace, jedná se tedy o výrazná rezidua perfuzních poruch po dříve prodělaných opakovaných plicních embolizacích.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software