KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-61 ze dne 30.07.2020
 

V/P plicní sken v diagnostice masivní plicní embolie


MUDr. Jaromír Bernátek
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov, p.o.Muž, 66 let.

Pacient přivezen RZP pro kolapsový stav, palpitace a ztížené dýchání. Internistou z příjmové ambulance odeslán na ONM k potvrzení či vyloučení plicní embolizace.

Z rodinné anamnézy: otec ca plic, matka diabetes mellitus, bratr hypertenze

Z osobní anamnézy: ICHS, diabetes mellitus II.typu s vícečetnými komplikacemi, hypertenze, stopkuřák

Objektivně: při přijetí obézní, lehce dušný, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, vpravo oslabené, AS irreg. 80-90/min, TK 170/100 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: v rámci nynější hospitalizace zatím nevyšetřen

Z vyšetřovacího programu: pouze ekg s obrazem fibrilace síní s přiměřenou odpovědí komor

K diagnostice plicní embolie proveden ventilačně-perfúzní sken pomocí  ventilace kryptonu 81mKr (KryptoScan) a i.v. podání 99mTc-MAA. Následně provedeno planární snímkování v zadopřední a zadních šikmých projekcích na gamakameře MB 9200, kde vidíme totální perfúzní výpadek v rozsahu prakticky celého pravého plicního křídla při normální ventilaci (mismatch) v obou plicních křídlech.

Res.: v.s. plicní embolie


Diskuse: pacient následně hospitalizován na JIP interního oddělení, další vyšetřovací metody potvrdily vysokou pravděpodobnost plicní embolie, po zavedení adekvátní antikoagulační terapie dochází k poměrně rychlé úpravě potíží.

Závěr: z výše uvedeného vyplývá stálý přínos V/P plicního skenu při rychlé diagnostice plicní embolie.
Obr.1.: Planární perfúzní scintigrafie plic v AP,PA, LPO a RPO projekci pomocí 99mTc-MAA s totálním akumulačním výpadkem v rozsahu celého pravého plicní křídla.

/ Obr. 1.: Planární perfúzní scintigrafie plic v AP,PA, LPO a RPO projekci pomocí 99mTc-MAA s totálním akumulačním výpadkem v rozsahu celého pravého plicní křídla. /Obr.2.: Planární ventilační scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO  projekci pomocí 81mKr (KryptoScan)  s normálním akumulačním obrazem.

/ Obr. 2.: Planární ventilační scintigrafie plic v AP, PA, LPO a RPO projekci pomocí 81mKr (KryptoScan) s normálním akumulačním obrazem. / 


Pracoviště:

Nemocnice Kyjov, p.o.
Oddělení nukleární medicíny
Strážovská 1247/22
697 01 KYJOVkontakt na autora:
bernatek.jaromir@nemkyj.cz
tel.: 518 601 470

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software