KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-62 ze dne 14.12.2020
 

Pneumothorax a fluidothorax


MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

68letá pacientka byla ambulantně odeslána k provedení plicní scintigrafie k vyloučení akutní plicní embolizace pro subjektivně se zhoršující dušnost při již léčené recidivující trombóze hlubokých žil pravého bérce. V osobní anamnéze pacientky dominovala chronická obstruktivní plicní choroba III. stupně, těžká plicní hypertenze a středně významná mitrální regurgitace, dále udávala dlouhodobé kouření cigaret, od mládí. 


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po označení makroagregátů albuminu 99mTc (pertechnetát sodný byl získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali ležící pacientce 150 MBq 99mTc MAA. Následně jsme provedli na scintilační kameře v sedě perfuzně-ventilační scintigrafii plic (obr. 1) ve 4 základních projekcích (přední, zadní, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá). Ventilační scintigrafie byla provedena pomocí kryptonu získaného z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan.Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů-ventilace.

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů-ventilace. /

Popis:

Na perfuzní scintigrafii plic jsme pozorovali defekty v akumulaci radiofarmaka vpravo v apikálním, zadním, předním, anterobazálním a v části horního segmentu, vlevo byla nehomogenní akumulace radiofarmaka. 

Na ventilační scintigrafii plic se nález vpravo shodoval jen částečně, vlevo byla porucha ventilace na přechodu apikálního a horního segmentu patrná v zadní šikmé projekci. 

Pro nejednoznačnost hodnocení VP scanu jsme doplnili SPECT/low dose CT hrudníku, který prokazuje překvapivě vpravo kombinaci pneumothoraxu a fluidothoraxu, v plicním parenchymu oboustranně byly patrné emfyzematózní změny.
Obr. č. 2:SPECT/low dose CT s nálezem pneumothoraxu (červené šipky) a fluidothoraxu vpravo (žlutá šipka), emfyzematózní změny bilat.

/ Obr. č. 2: SPECT/low dose CT s nálezem pneumothoraxu (červené šipky) a fluidothoraxu vpravo (žlutá šipka), emfyzematózní změny bilat. / 

Vyšetření přineslo překvapivý nález pneumothoraxu a fluidothoraxu vpravo, akutní embolizaci do plicnice jsme neprokázali. Pacientka byla odeslána k hospitalizaci na plicní oddělení k drenáži pneumothoraxu. Naše kazuistika ukazuje význam provádění hybridního tomografického vyšetření perfuze plic a low-dose CT, které přináší další diagnostickou informaci.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software