KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-70 ze dne 07.12.2023
 

Oboustranná plicní embolizace


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 67letý muž, který v minulosti prodělal plicní embolizaci a u něhož bylo vysloveno podezření na opakovanou plicní embolizaci. V současné době hospitalizován pro srdeční selhávání při flutteru síní. Dle echokardiografie dominující nález na pravostranných srdečních oddílech, cor pulmonale s dilatací, dysfunkcí a hypertrofií pravé srdeční komory, těžší plicní hypertenze, střední až závažná trikuspidální regurgitace nebo dilatace ascendentní aorty, mírná hypertrofie levé srdeční komory.

Internistou odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře AnyScan Flex firmy Mediso perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocného vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).


Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace.

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace. /


Pozorujeme perfuzní defekty v horním a dolním laloku pravé plíce, v apikálním segmentu horního laloku levé plíce. Celková relativní hypoperfuze levé plíce.
Ventilační scintigrafie: homogenní distribuce radioindikátoru v obou plicních křídlech, bez ventilačních defektů. 
Jedná se o tzv V/P mismatch. 
Závěr: vícečetné regionální poruchy perfuze v obou plicích (převážně v pravé plíci), relativní hypoperfuze levé plíce, normální nález na ventilačních scintigramech. V/P mismatch. 
Distribuce relativní perfuze: levá plíce:pravá plíce 27 %:73 %. 
Distribuce relativní ventilace: levá plíce:pravá plíce 35 %:65 %. 
Nález svědčí pro akutní plicní embolizaci do obou plic, převážně do pravé. Nelze vyloučit i podíl reziduálních změn po dříve proběhlé embolizaci do plic.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software